Główna

 Dołącz do Nas – razem możemy więcej!
Wszystkich pracowników oświaty, którzy odczuwają potrzebę działalności na rzecz poprawy swoich warunków życia i pracy zachęcamy do współpracy.
Pobierz DEKLARACJĘ członkowską z zakładki Pliki do pobrania, wydrukuj jednostronnie, wypełnij literami drukowanymi, podpisz i zeskanowaną prześlij na nasz adres mailowy.

UWAGA!!!

Uprzejme informujemy, że 14 października 2021 r. biuro Oddziału ZNP czynne tylko do godziny 13.00. Natomiast 15 października 2021 r. – biuro nieczynne.

Koleżanki i Koledzy

Szanowni Państwo

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej przyjmijcie od nas życzenia.

 sony 086 (2)Pandemiczna rzeczywistość jest wyjątkowo wymagająca dla pracowników edukacji. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w sobie energię, by przetrwać ten trudny czas i pokonać wszelkie przeciwności. W tych nadzwyczajnych warunkach życzymy, mimo wszystko pogody ducha, determinacji w dążeniu do celu. Życzymy siły i wytrwałości, by głośno wyrażać swoje zdanie. Życzymy cierpliwości zarówno dla swoich wychowanków, jak i otoczenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślności oraz uznania dla Waszej szczególnej pracy.

 

Zarząd Oddziału ZNP

Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zaczynamy nowy rok szkolny, dlatego tą drogą pragnę życzyć Wam wszystkim, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, aby ten rok był normalny, pozbawiony emocji związanych z pandemią, abyśmy mogli żyć i pracować spokojnie.

Życzyłabym Wam i sobie, aby szeroko rozumiana oświata i jej uczestnicy, mogli spokojnie patrzeć w zawodową przyszłość. Wiemy jednak, że to będzie trudne do zrealizowania.

Nie będę pisać o tym, co z pewnością już wszyscy wiecie, o tak zwanym” Lex Czarnek”, szkoda słów.

W przesłanych poniżej materiałach dotyczących obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zawarte zostały wszystkie niezbędne informacje o tym, jakie są założenia i cele naszego wspólnego działania.

Zwracam się do Was z ogromną prośbą, apelem, abyśmy wszyscy potraktowali tę sprawę jako priorytet.

Nie ma innej drogi, innego sposobu na zmianę systemu  wynagradzania nauczycieli, jak droga legislacyjna. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy włączyli się w ten proces.

Zaczynamy zbieranie podpisów poparcia dla inicjatywy, od nas zależy jak szybko i jak dużo podpisów zbierzemy. Wymagane 100 tysięcy jest tylko niezbędnym minimum. My musimy pokazać, że wbrew temu co o Nas mówią, jesteśmy zwartą i solidarną grupą zawodową, która potrafi zawalczyć o prestiż zawodu, dlatego zbierzmy znacznie więcej podpisów.

Podpisy poparcia pod inicjatywą mogą składać wszyscy, nie tylko członkowie ZNP, nie tylko nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych, ale także nasi bliscy, przyjaciele i sąsiedzi. Od nas zależy tylko, czy potrafimy ich przekonać.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, jeszcze raz życząc spokoju i pogody ducha mimo wszystko.

 

Ewa Skolimowska

Prezes Oddziału ZNP

 

Rusza zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

23 sierpnia 2021 roku Marszałek Sejmu RP wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.  To oznacza, że możemy zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”!Podpisy zbieramy do 31 października br. (włącznie). Zebrane wykazy z podpisami (po sprawdzeniu poprawności ich wypełnienia!) Okręgi ZNP powinny sukcesywnie przekazywać do Biura Zarządu Głównego ZNP (z dopiskiem na kopercie: Zespół Organizacji i Współpracy; Inicjatywa – podpisy) najpóźniej do 5 listopada 2021 roku.Dzisiaj nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczycieli rezygnuje z pracy z powodu zbyt niskich płac. Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB.

Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby wyższa o ponad 1 tys. zł!

A oto konkrety. Według projektu ZNP, w 2021 roku kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie o:

🔴 1122 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego

🔴 956 zł w przypadku nauczyciela mianowanego

🔴 842 zł w przypadku stażysty i nauczyciela kontraktowego.

Aby Sejm zajął się obywatelskim projektem należy zebrać minimum 100 tys. podpisów w ciągu trzech miesięcy!

Podpisz się pod obywatelskim projektem ustawy gwarantującym godne zarobki w oświacie!

#GodnePłace

#PrestiżNauczycieli

#ObywatelskiProjekt

Więcej na stronie ZNP. Poniżej link:

Rusza zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” – ZNP : ZNP

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W pierwszym zamyśle, chciałam napisać do Was list z podziękowaniami i życzeniami dobrego wypoczynku, ale czas  rozpoczętych wakacji jest tym okresem, kiedy w zamiast odpoczywać po bardzo trudnym roku szkolnym, zamiast oddać się błogiemu lenistwu i beztrosce, stoimy przed realną groźbą, że nowy rok szkolny zaczniemy w zupełnie innej, groźnej dla wszystkich związanych z oświatą, rzeczywistości.

Nie jest moją intencją odbieranie spokoju i straszenie, pragnę tylko uświadomić Wam jak „gorący” okres jest przed nami i jak bardzo potrzebujemy teraz stanowić jedność, być solidarni zawodowo.

O planowanych zmianach dotyczących pragmatyki zawodu nauczyciela zapewne już wiecie. Dziś zwracam Waszą uwagę na kolejny problem, który z pozoru tylko dotyczy dyrektorów placówek oświatowych.

Zapowiadane zmiany w prawie oświatowym, zmiany które jak już dobrze wiemy mogą zaistnieć po jednym posiedzeniu Sejmu, wprowadzą rozszerzenie kontroli ministerstwa nad szkołami. Chodzi tu między innymi  o zastraszenie dyrektorów  i wyeliminowanie tych, którzy zastraszyć się nie dadzą.

 „Kto, kierując jednostką organizacyjną(szkołą, przedszkolem czy inną placówką oświatową) przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 Ten zapis sformułowany tak ogólnie, będzie skutecznie  pozwalał na torpedowanie wszelkich  przejawów niezależności dyrektorów, co przełoży się także na niezależność nauczycieli. Tym bardziej, że Czarnek chce jednocześnie rozszerzyć władzę kuratorów oświaty – nominowanych przez ministra – nad poszczególnymi szkołami.

Nowe przepisy mają też zwiększyć wpływ kuratora na wybór dyrektora szkoły – poprzez zwiększenie liczby przedstawicieli kuratorium w komisji konkursowej z 3 do 5 i niezależnie od tego ilu przedstawicieli KO pojawi się na posiedzeniu komisji konkursowej, nawet 1, to i tak będzie dysponował 5 głosami .

Odwołanie dyrektora będzie możliwe na wniosek kuratora w dowolnym momencie, bez wypowiedzenia „jeśli dyrektor w 14 dni nie zrealizuje zaleceń wynikających z przeprowadzonych czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego”.

Takie przepisy budzą obawy, że odwołanie dyrektora może nastąpić z dowolnego powodu”. Tym bardziej, że nie przewidziano dla dyrektorów drogi odwoławczej! Krótko mówiąc: albo dyrektor będzie posłuszny, albo bezrobotny.

Kurator ma też decydować, jakie organizacje będą miały prawo pojawić się w szkole z prezentacjami czy dodatkowymi zajęciami. Warunki, jakie trzeba spełnić, żeby zorganizować takie zajęcia, mają skutecznie zniechęcić do wszelkiej nieprawomyślnej aktywności. Każdy dyrektor już na dwa miesiące przed zajęciami będzie musiał przekazać do organów nadzoru ich dokładny plan, wszystkie materiały, jakie zostaną w nich wykorzystane, pozytywną opinię Rady Szkoły i Rady Rodziców. Kuratorium może oczywiście odmówić wydania zgody.

Czarnek zapowiada walkę z „ideologizacją” dzieci. Ideologią może być wszystko, co nie odpowiada poglądom obecnego ministra.

Zapowiadane zmiany głoszone są pod hasłem zwiększenia kontroli rodziców nad edukacją dzieci.

„Walczymy o to , żeby to rodzice mieli wpływ na wychowanie swoich dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, a nie lewackie organizacje pozarządowe wprowadzane do szkół”

Jeśli ktoś zyska dzięki tym zmianom, to z pewnością nie rodzice.

Czarnek  szkodzi szkole, szkodzi , uczniom i nauczycielom.

O edukacji włączającej  i zagrożeniach płynących z wprowadzanych zmian, pisałam już wcześniej , prosząc o  podpisywanie petycji ZNP w tej sprawie, ponawiam swój apel (link)

Petycję mogą podpisywać wszyscy, nie tylko nauczyciele.

W tym gorącym okresie, proszę ponownie bądźmy solidarni i gotowi do podjęcia działań zwłaszcza w wakacje.

Proszę pamiętajcie ZNP to przede wszystkim nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w szkołach, przedszkolach i  placówkach.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie Ewa Skolimowska

 

Film ZNP „MY w pandemii”

Prezentujemy pierwszy z cyklu filmów „ZNP przedstawia” – “My w pandemii”.

To animowany film opowiadający o działaniach ZNP w czasie pandemii i lockdownu w edukacji.

Poniżej podajemy link do filmu:

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest największym i najstarszym związkiem zawodowym działającym w oświacie. Zajmujemy się ochroną praw pracowniczych i warunkami pracy, ale jesteśmy także związkiem edukacyjnym, dlatego bardzo ważne są dla nas kwestie związane z edukacją rozumianą jak dobro wspólne.

Jako nauczyciele, nauczycielki i członkowie, członkinie związku zawodowego mamy do odegrania kluczową rolę w edukacji. To, czego i jak uczymy, ma ogromne znaczenie. Liczą się dla nas: przyszłość uczniów i uczennic, jakość kształcenia oraz warunki nauki i pracy w szkołach, poradniach, placówkach edukacyjnych i przedszkolach.

O kampanii

W czerwcu 2021 r. rozpoczynamy nową kampanię informacyjną o działaniach ZNP oraz o sytuacji nauczycieli i nauczycielek, pracowników oświaty oraz uczniów i uczennic. Celem kampanii jest upowszechnienie i promocja działań Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz zaprezentowanie naszego bogatego dorobku w nowoczesny i przystępny sposób.

W ramach tej kampanii przygotujemy i zaprezentujemy krótkie filmy animowane pod hasłem „ZNP przedstawia” skierowane do środowiska oświatowego oraz do rodziców.

O pierwszym filmie

Film  „ZNP przedstawia – My w pandemii” opowiada o działaniach ZNP w czasie pandemii i lockdownu w edukacji. W marcu br. minął rok od pierwszego zamknięcia szkół i przedszkoli. Jako nauczyciele codziennie uczyliśmy się nowych rzeczy jak obsługa aplikacji Teams i Zoom, prowadzenia lekcji online, czy komunikowania się z uczniami i rodzicami za pośrednictwem nowych technologii. Zmagaliśmy się z nowymi wyzwaniami i problemami technicznymi, czasem z brakiem dostępu do komputera i do internetu. Jako związek zawodowy także przeszliśmy na pracę w trybie online i zajmowaliśmy się nowymi problemami, pojawiającymi się w czasie zdalnej pracy nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty.

Napisaliśmy ponad 100 apeli i stanowisk, wysłaliśmy ponad 40 listów interwencyjnych do rządu, ministrów i różnych instytucji, opublikowaliśmy ponad 150 informacji dotyczących pandemii na naszej stronie oraz ponad 100 artykułów w Głosie Nauczycielskim. Uruchomiliśmy porady prawne na Teamsie, organizowaliśmy specjalistyczne webinaria. Nasze liczne działania – opisane w Sprawozdaniach z działalności Zarządu Głównego ZNP – są ujęte w niespełna trzyminutowym filmie.

Film „My w pandemii” pokazuje rolę, jaką Związek Nauczycielstwa Polskiego odegrał – m.in. broniąc praw nauczycieli i pracowników oświaty – w czasie epidemii koronawirusa, która spowodowała zamknięcie szkół, placówek, poradni i przedszkoli oraz przejście na kształcenie na odległość.

Gdzie oglądać?

Film ZNP „My w pandemii” można oglądać na:

Dołącz do kampanii ZNP i pomóż w rozpowszechnianiu informacji umieszczając film:

 • w mediach społecznościowych,
 • na stronach internetowych związku,
 • można też rozesłać link z filmem do znajomych  (w tym celu można użyć Messengera, aplikacji Teams lub wysłać e-mail lub sms).

Korzystajcie z materiałów zamieszczonych w naszych mediach społecznościowych

Twitter: @ZNP_ZG

Facebook: @znpedupl

Swoje wpisy dotyczące filmu „My w pandemii” koniecznie oznaczcie hasztagiem (#):

#ZNP

#ZNPprzedstawia

#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność

 

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Nie wiem czy pamiętacie, ale mniej więcej rok temu zwracałam się do Was z podobnym, podpowiedzianym przez emocje związane z narastającą pandemią, listem. Wtedy napisane słowa podpowiedziała pandemia i były napisane ku pokrzepieniu.

Dziś jest inaczej, moim zdaniem gorzej, bo tym razem mój list wiąże się z działaniami tego, którego czasami nazywa się Pierwszym Nauczycielem, Ministra Edukacji i Nauki.

Nie będę pisać o zamierzeniach Ministerstwa dotyczących statusu zawodowego nauczycieli, o awansie, pseudo podwyżkach płac. O tym wszystkim możecie przeczytać na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Nasz Związek podejmuje wszystkie możliwe przewidziane prawem działania by zapobiec kolejnej degradacji zawodu.

Ktoś może powiedzieć, że to za mało. W takim razie ja tylko poddam pod Waszą rozwagę, to co stało się ze Strajkiem Kobiet.

Przeraża mnie  to, co czytam o poczynaniach pana Ministra, a także gdy widzę naszą bierność, bierność środowiska nauczycielskiego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego to nie tylko Prezesi, Wiceprezesi czyli potocznie tak zwani działacze. Związek to przede wszystkim nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni pracujący w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

W czasach poprzedniczki obecnego ministra, gdy wszyscy myśleliśmy, że gorzej już być nie może, gdy rozwalano dobrze już osiadłe w rzeczywistości i funkcjonujące Gimnazja, wielu z nas uznało, że skoro pracujemy w przedszkolu , szkole podstawowej czy ponadgimnazjalnej, to problem nas nie dotyczy.

To samo było teraz w czasie pandemii, gdy nauczycieli przedszkoli potraktowano jak gorszy sort.

Teraz sytuacja się powtarza, tylko tym razem chodzi o tak zwane nauczanie włączające o potworny zamęt i  chaos, który teraz funduje się wszystkim placówkom oświatowym. Placówki integracyjne, czy te z oddziałami  integracyjnymi  pewnie ogarną temat, ale placówkom ogólnodostępnym świat zawali się na łeb.

Drodzy nauczyciele, po raz kolejny wysyłamy link do protestu w sprawie nauczania włączającego. PROSZĘ BĄDŹMY TYM RAZEM SOLIDARNI

A i jeszcze jedno – nie ma mojej zgody na to by Minister Czarnek, który jest urzędnikiem świeckiego państwa, zachowywał się jak fanatyk religijny.

Polska edukacja jest i powinna być świecka i musi uwzględniać wszystkie barwy  i aspekty życia.

Ewa Skolimowska

Prezes Oddziału ZNP Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła

Poniżej link do PETYCJI:

Petycja w sprawie wstrzymania projektowanych zmian w edukacji włączającej i poddania projektu rzeczywistym konsultacjom. – Petycjeonline.com

  

Wniosek ZNP o wznowienie prac nad projektem „Pensje nauczycieli z budżetu”

8 czerwca 2021 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował wniosek do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek o uruchomienie prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przez właściwe komisje sejmowe. Projekt ten – zainicjowany przez ZNP – dotyczy finansowania wynagrodzeń nauczycieli w formie dotacji celowej z budżetu państwa.15 kwietnia 2020 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 282).Wszystkie kluby parlamentarne zdecydowały o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.Od ponad roku sejmowe komisje nie zajęły się tym projektem. Szczególnie dziś jest on istotny, kiedy rozpoczęły się prace nad zmianą pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym systemu wynagrodzeń.

1 czerwca 2021 r. rozpoczynamy ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją ws. projektowanych zmian w edukacji włączającej.

Petycja – w formie elektronicznej – jest skierowana do nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz do organizacji pozarządowych i samorządowych.

O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera i parlament.

Link do petycji ZNP:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_wstrzymania_projektowanych_zmian

_w_edukacji_wczajcej_i_poddania_projektu_rzeczywistym_konsultacjom

PETYCJA ws. projektowanych zmian w edukacji włączającej   

Szanowni Państwo, 

projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w zakresie edukacji włączającej  są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli. Zakładają bowiem masowe kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, a także zmiany organizacyjne w zakresie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Brak specjalistycznej kadry (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów), bariery architektoniczne, jak również fakt, że większość nauczycieli w szkołach masowych nie jest przygotowana do pracy z uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia – uniemożliwia zapewnienie równych szans edukacyjnych i rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich uczących się.

Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o poparcie naszych działań, których celem jest wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Obraz1Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM I ŻALEM ZAWIADAMIAMY,
ŻE 2 CZERWCA 2021 ZMARŁA

KOLEŻANKA JADWIGA CIĘSZCZYK

wieloletni wiceprezes

Oddziału ZNP Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła

ŻEGNAMY CZŁOWIEKA DOBREGO, ŻYCZLIWEGO,
ODDANEGO I ZAANGAŻOWANEGO W SPRAWY ZWIĄZKOWE
Rodzinie zmarłej wyrazy głębokiego współczucia

składa

           Zarząd Oddziału ZNP   oraz  Sekcja Emerytów i Rencistów

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Północnym „na Wólce” w Warszawie.

Jakie zmiany wobec nauczycieli proponuje MEiN?

Cały artykuł znajdziecie w poniższym linku:

https://glos.pl/podwyzki-kosztem-pensum-i-dodatkow-jakie-plany-wobec-nauczycieli-ma-mein?fbclid=IwAR06N_ZO81pr92KdhiTKDa7EaTW-v27spybFBUPuAcS_pKGi9j84PI3OHmE#

Podwyżka wynagrodzenia w wysokości od 454 do 551 zł w zamian za m.in. zwiększenie pensum o 2 godziny, likwidację części godzin ponadwymiarowych, skasowanie niektórych dodatków oraz ograniczenie świadczeń z ZFŚS – takie propozycje znalazły się w dokumencie przesłanym dziś przez MEiN do partnerów społecznych – związków zawodowych i korporacji samorządowych. Dokument ten ma się stać podstawą do dyskusji na temat podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela.

29 kwietnia br. podczas posiedzenia ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział powrót do rozmów na temat m.in. czasu pracy i systemu wynagradzania nauczycieli. Dłuższa debata na ten temat ma się odbyć podczas posiedzenia zaplanowanego na 18 maja br. Dziś partnerzy społeczni, którzy uczestniczą w pracach zespołu, czyli związki zawodowe i korporacje samorządowe, otrzymali propozycje MEiN do dyskusji.

 

Dokument ma sześć stron i jest zatytułowany “Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli”. Co proponuje MEiN?

Jeśli chodzi o czas pracy nauczycieli:
* podwyższenie pensum o 2 godziny. Jednak nie wszystkim nauczycielom. Propozycja nie dotyczy bowiem nauczycieli przedszkoli, w przypadku których pensum ma pozostać na obecnym poziomie. Podwyżka pensum ma się natomiast wiązać z “ruchami kadrowymi” (zwolnieniami?). Ministerstwo planuje też wprowadzenie 3-letniego okresu przejściowego i “działania osłonowe dla nauczycieli”
* podwyższenie pensum ma być związane ze wzrostem wynagrodzenia. Zachowanie dotychczasowego pensum ma oznaczać “ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego”
* określenie wymiaru zajęć dodatkowych poza pensum do obowiązkowej realizacji przez nauczycieli przedmiotów, które – zdaniem MEiN – “wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych”. Chodzi o nauczycieli WF, plastyki i muzyki, którzy musieliby zrealizować dodatkowo 2 godziny takich zajęć.

Jeśli chodzi o system wynagradzania nauczycieli i “uprawnienia o charakterze socjalnym”:
* likwidację tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli. Przypomnijmy – zapisane w Karcie Nauczyciela średnie wynagrodzenie jest bezpiecznikiem chroniącym nauczycieli przed stosowaną przez niektóre samorządy praktyką obcinania pensji i różnego rodzaju dodatków. Likwidacja średnich oznacza likwidację dodatku uzupełniającego
* podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w zamian za likwidację dodatku uzupełniającego w wysokości średniej kwoty wypłaty takiego dodatku z ostatnich 3 lat
* uzależnienie wynagrodzenia zasadniczego od poziomu wykształcenia oraz “etapu rozwoju zawodowego nauczyciela”
* uzależnienie wysokości wynagrodzenia zasadniczego od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie otrzymywałby wynagrodzenie w wysokości 125 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przypomnijmy – ZNP od dłuższego czasu proponuje powiązać wynagrodzenie zasadnicze ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Wynagrodzenie minimalne jest bowiem uzależnione od arbitralnej decyzji rządu, a nie od obiektywnych wskaźników gospodarczych
* zwiększenie wynagrodzenia poprzez włączenie do niego części środków z odpisu na ZFŚS
* ograniczenie dodatkowych składników wynagrodzenia do: dodatku za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za pełnienie powierzonych funkcji, dodatku za specjalizacje zawodowe, dodatku za warunki pracy, dodatku motywacyjnego, innych składników wynikających ze stosunku pracy (nagród, odpraw, “trzynastki”, dodatku za pracę w nocy).
* określenie, w drodze rozporządzenia, kwotowych minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
* wprowadzenie dodatku za specjalizacje zawodowe. Nauczyciel dyplomowany mógłby go otrzymać za uzyskanie dwóch specjalizacji
* likwidację wprowadzonego przez Annę Zalewską dodatku “na start” i jednoczesne zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę
* zmianę sposobu obliczania dodatku wiejskiego. Obecnie dodatek wiejski wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. MEiN chce zastąpić go stałą kwotą. Nie podano, jak wysoką

MEiN policzyło, że wszystkie te zmiany oznaczałyby dla nauczycieli wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości (w porównaniu do obecnych stawek):
* stażysta – 551 zł brutto
* kontraktowy – 466 zł
* mianowany – 455 zł
* dyplomowany – 454 zł

Należy jednak pamiętać, że podwyżka ta wiązałaby się z pensum większym o 2 godziny tygodniowo. Co z kolei oznaczałoby, że nauczyciele otrzymujący wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo straciliby ten składnik pensji albo uległby on zmniejszeniu (bo ich godziny ponadwymiarowe “weszłyby” do pensum). Nauczyciele straciliby też prawo do dodatku uzupełniającego. Nie mogliby ponadto korzystać w takim stopniu, jak obecnie, z ZFŚS. Młodzi nauczyciele dodatkowo straciliby dodatek “na start”. Nauczyciele WF, plastyki i muzyki musieliby zaś zrealizować 2 godziny zajęć dodatkowych. Proponowana przez MEiN podwyżka w rzeczywistości zostałaby w dużej mierze (jeżeli nie w całości) sfinansowana z kieszeni samych nauczycieli – poprzez ograniczenie innych uprawnień i składników wynagrodzenia.

Co jeszcze proponuje ministerstwo edukacji?

Jeśli chodzi o awans zawodowy:
* zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego i likwidację stopnia nauczyciela kontraktowego
* wprowadzenie trwającego minimum 4 lata “okresu wprowadzenia do zawodu”
* zobowiązanie młodego nauczyciela do przystąpienia do “wystandaryzowanego egzaminu zewnętrznego” obejmującego część teoretyczną i praktyczną. Dopiero po takim egzaminie nauczyciel uzyskałby mianowanie
* odejście od staży i “odbiurokratyzowanie ścieżki awansu”
* umożliwienie nauczycielom dyplomowanym zdobycie dwóch specjalizacji zawodowych

Jeśli chodzi o ocenę pracy nauczyciela:
* likwidację obligatoryjnych terminów dokonywania oceny pracy. Ocenę pracy wymagano by przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji zawodowej, a także przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji
* określenie w rozporządzeniu szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, odnoszących się do kryteriów głównych określonych w ustawie

Jeśli chodzi o urlopy wypoczynkowe:
* ustalenie urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych na poziomie 50 dni roboczych. Urlopu udzielano by zgodnie z planem urlopów, we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno–wychowawczych
* przyznanie prawa do dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego za dłuższe wycieczki szkolne (oraz dodanie przepisów o delegacjach za podróże służbowe dla nauczycieli opiekujących się uczniami na wycieczkach szkolnych)

Więcej na temat propozycji MEiN – w kolejnym numerze “Głosu”

(PS, GN)

 

20200509_121716Wszystkim Pracownikom Oświaty,

a szczególnie Związkowcom,

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

życzymy

wesołego, rodzinnego świętowania i obfitości – niech Wielkanoc wniesie

do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło

i nadzieję na szybkie pokonanie przeciwności losu.

 

Zarząd Oddziału

Związku Nauczycielstwa Polskiego

Warszawa Praga -Południe Wawer Wesoła

 

Wniosek ZNP do MZ i MEiN o uruchomienie szczepień pracowników administracji i obsługi

Szanowny Pan Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z wnioskiem o objęcie „rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa” nauczycieli i pracowników oświaty pracujących stacjonarnie, którzy nie zostali uwzględnieni w grupie placówek przechodzących na zdalne nauczanie od 20 marca w związku z III falą koronawirusa w Polsce.

Szanowny Panie Ministrze!

Wczoraj, 17 marca ogłosił Pan wprowadzenie „rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce” i rekomendował Pan „pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe” ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną w Polsce i znaczącym wzrostem zakażeń COVID-19, za który już w większości odpowiada brytyjska mutacja koronawirusa.

Jak wynika z rządowego komunikatu: „Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe”. Te zasady nie dotyczą jednak nauczycieli i pracowników pracujących stacjonarnie i mających codziennie kontakt z dziećmi, uczniami i rodzicami.

Decyzja o wykluczeniu z tych zasad – m.in. nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne oraz pracowników administracji i obsługi pracujących stacjonarnie – jest dla nas niezrozumiała i w naszym odczuciu głęboko krzywdząca.

Czy brytyjska mutacja koronawirusa omija np. przedszkola, które pracują stacjonarnie bez żadnych ograniczeń związanych np. z liczbą dzieci? Wszyscy zdajemy sobie przecież sprawę, że zachowanie reżimu sanitarnego przez 10 godzin pracy z najmłodszymi dziećmi w przedszkolu jest prawie niemożliwe.

Przypominamy, że w listopadzie 2020 roku wystąpiliśmy do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli. Zaproponowaliśmy wówczas m.in.:

– wprowadzenie limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w okresie wiosennym 2020 r.,

– zmiany zapisu umożliwiającego łączenie grup,

– wprowadzenie zakazu przyprowadzania do przedszkola dziecka, o ile ma ono kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie (w większości przypadków dzieci bezobjawowo przechodzą zakażenie),

– wprowadzenie bezwzględnej zasady pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie dla rodziców pracujących poza domem, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci.

Niestety, choć minęło od tego czasu kilka miesięcy, żadne zasady zwiększające bezpieczeństwo w przedszkolach nie zostały wprowadzone na poziomie centralnym.

Szanowny Panie Ministrze!

Prosimy o przedstawienie danych, na podstawie których została podjęta decyzja o wykluczeniu z „rozszerzonych zasad bezpieczeństwa” nauczycieli i pracowników oświaty pracujących stacjonarnie m.in. w przedszkolach, szkołach i ośrodkach specjalnych, szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, wprowadzanych od 20 marca br. w związku z III falą koronawirusa w Polsce.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

 

 

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”

Prezydium Zarządu Głównego ZNP po zapoznaniu się z dokumentem Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się i wysłuchaniu opinii środowiska nauczycielskiego podczas licznych spotkań, domaga się wstrzymania prac nad tym projektem. Uwzględniając zastrzeżenia wniesione przez nauczycieli praktyków, rodziców i partnerów społecznych należy ponownie poddać proponowane rozwiązania szerokim konsultacjom społecznym.

Projektowane zmiany w opinii środowiska nauczycielskiego są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój spowodowany troską o rozwój i warunki kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Rosną również obawy związane z możliwością utraty przez nauczycieli uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela. Niekorzystne zmiany w zakresie statusu zawodowego nauczycieli nie są akceptowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego jako reprezentanta środowiska nauczycielskiego.

Utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego to okres niesprzyjający wdrażaniu tak poważnej zmiany w oświacie, dotyczącej wszystkich uczestników procesu kształcenia, zarówno dzieci i młodzieży, ich rodziców, jak też nauczycieli.

W tym trudnym dla wszystkich czasie należy z wielką wrażliwością rozważyć zasadność poszczególnych rozwiązań i postawić pytanie – czy kolejna tak poważna zmiana systemowa powinna obecnie mieć miejsce, zwłaszcza w sytuacji braku odpowiednich nakładów finansowych niezbędnych do modyfikacji infrastruktury szkolnej i znaczącego zwiększenia stanu zatrudnienia w oświacie.

Ponadto należy mieć na uwadze, że niedawne zmiany strukturalne w systemie oświaty doprowadziły do znacznego pogorszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży (liczne klasy, dwuzmianowość, braki kadrowe), w tych warunkach nie jest możliwe właściwe zabezpieczenie potrzeb uczniów i wychowanków wymagających szczególnego wsparcia. Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne.

Apelujemy o rozwagę – reformy w oświacie powinny być dokonywane w atmosferze dialogu z partnerami społecznymi, organizacjami samorządowymi oraz rodzicami uczniów i wychowanków.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Plakat PDF do druku

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „NOWA REFORMA Edukacja włączająca ZNP: co ROBIMY? Analiza rządowego dokumentu „Edukacja dla wszystkich ramy rozwiązań legislacyjno- organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się" Konsultacje regionalne w okrÄgach i oddziałach ZNP ZNP Konsultacje ze specjalistami Stanowisko Prezydium ZG ZNP 22 lutego 2021 roku พs. projektu „Edukacja dla wszystkich" Plakat ZNP: Stop kolejnej reformie bez pieniędzy (do pobrania na stronie znp.edu.pl) Dalsze konsultacje regionalne Opiniowanie dokumentu na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego WWW.ZNP.EDU.PL”

Sukces! Po interwencji ZNP pracownicy obsługi i administracji mogą się rejestrować na szczepienie!

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało dzisiaj, 23.02.2021:

“W poniedziałek, 22 lutego br. w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W rozporządzeniu do programu szczepień została dodana kolejna grupa pracowników oświaty.

 Już teraz prawo do szczepień w grupie priorytetowej mają wszystkie osoby zatrudnione w jednostkach systemu oświaty, instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne. Należą do niej również osoby zatrudnione w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, a także nauczyciele skierowani do pracy za granicą.

W ubiegłym tygodniu zakończyła się rejestracja na szczepienie nauczycieli. Teraz przed nami rejestracja kolejnej grupy. O terminie będziemy informowali w późniejszym terminie”

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP ws. szczepień

Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP zaniepokojone jest decyzją rządu w sprawie szczepień przeciw COVID-19. Nie zgadzamy się na wykluczenie naszej grupy zawodowej z możliwości równoległego szczepienia z nauczycielami pracującymi stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Kolejny raz pracownicy administracji i obsługi ponoszą koszty sytuacji spowodowanej COVID-19. Trudności finansowe samorządów doprowadziły do ograniczenia stanu zatrudnienia tej grupy zawodowej w roku szkolnym 2020/2021 przy jednoczesnym  obciążeniu pozostałych pracowników dodatkowymi zadaniami, w tym związanymi z wytycznymi przeciwepidemicznymi. To pracownicy niepedagogiczni współuczestniczą w obostrzonej procedurze przyjmowania dzieci i uczniów do placówek, mają bezpośredni kontakt z rodzicami, dziećmi i uczniami. Odpowiadają za utrzymanie warunków reżimu sanitarnego, tj. mycie, dezynfekowanie sprzętu, wietrzenie pomieszczeń, tak, aby nie narażać dzieci i uczniów na zakażenie wirusem czy wdychanie oparów środków dezynfekujących.

Każdy kto chodził do przedszkola czy szkoły doskonale wie, jak wygląda praca w tych placówkach, a przynajmniej takiej wiedzy oczekujemy od Ministra Edukacji i Nauki. Nie można oddzielić personelu administracyjno-obsługowego od kontaktu z kadrą pedagogiczną, dziećmi, uczniami czy rodzicami. Jesteśmy jednym zespołem pracowniczym.

Wyłączenie pracowników administracji i obsługi z możliwości szczepień, w tym samym czasie co pracujący stacjonarnie nauczyciele, nie znajduje wytłumaczenia. Oświadczenie ministra edukacji Przemysława Czarnka, że „pracownicy administracji i obsługi nie będą szczepieni w tej grupie co nauczyciele” nie rozwiązuje problemu, nie daje odpowiedzi na pytania: Dlaczego? Czy brakuje szczepionek? Czy możliwość zakażenia się naszej grupy zawodowej jest nieistotna dla funkcjonowania edukacji?  Jakie są inne powody takiej decyzji?

Nasze stanowisko jest wyrazem niepokoju i troski o zdrowie i życie pracowników niepedagogicznych i ich rodzin, a także wyrazem oczekiwania, że podjęte zostaną działania zmieniające decyzje rządu w sprawie terminu szczepień dla pracowników administracji i obsługi szkół.  Potraktowani zostaliśmy  jak pracownicy gorszej kategorii.

Za Prezydium KSPAiO ZNP

Przewodnicząca Krajowej Sekcji

(-) Bożena Dwornik

LIST ZNP DO MINISTRA MICHAŁA DWORCZYKA

Warszawa, 10 lutego 2021 r.

Szanowny Pan

Michał Dworczyk

Szef Kancelarii Premiera

Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień

Związek Nauczycielstwa Polskiego ponawia apel o jak najszybszą korektę planu szczepień przeciw COVID-19 tak, aby możliwość zaszczepienia – równocześnie z nauczycielami pracującymi stacjonarnie – mieli również pracownicy administracji i obsługi. W załączeniu przekazujemy stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w tej sprawie.

 

Wniosek ZNP o szczepienia pracowników oświaty i przyspieszenie szczepień nauczycieli 60+

Warszawa, 5.02.2021

Szanowny Pan

Michał Dworczyk

Szef Kancelarii Premiera,

Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień

Szanowny Panie Ministrze!

Wnioskujemy o jak najszybszą korektę planu szczepień nauczycieli przeciw COVID-19 tak, aby możliwość zaszczepienia – równocześnie z nauczycielami pracującymi stacjonarnie – mieli również pracownicy obsługi i administracji pracujący stacjonarnie w przedszkolach, szkołach, poradniach i żłobkach.

Szkoła (przedszkole, poradnia, żłobek) stanowi jedną placówkę, a jej pracownicy jeden zespół. Nie widzimy powodu, by z możliwości zaszczepienia wykluczać pracowników obsługi i administracji np. woźne, które codziennie mają kontakt nie z jedną klasą, ale ze wszystkimi dziećmi uczącymi się stacjonarnie.

Wnioskujemy także o przyspieszenie szczepień nauczycieli i opiekunów powyżej 60 roku życia, którzy zgodnie z zapowiedziami rządu, mają być szczepieni dopiero wraz ze swoją kohortą wiekową. Ci nauczyciele już dzisiaj pracują stacjonarnie w szkołach, przedszkolach, poradniach i w żłobkach (opiekunowie) i powinni mieć dostęp do szczepień wraz z młodszymi pedagogami.

Wiek nie może być przesłanką wykluczającą nauczycieli pracujących stacjonarnie z dostępu do szczepień. Nauczyciele powyżej 60 r.ż. prowadzący zajęcia stacjonarne powinni mieć możliwość zaszczepienia się jak najszybciej.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

NR 5-6/3-10 lutego 2021

Nauczyciele przedszkoli: To ponad nasze siły

Pracują na pierwszej linii od maja, narażając się na zakażenie koronawirusem. Wielu już przechorowało covid. Czujemy się jak „mięso armatnie” – przyznają. Upominamy się o nauczycieli wychowania przedszkolnego i pracowników przedszkoli. Do tego dochodzi jeszcze problem z wykorzystaniem urlopów w Warszawie. Więcej na ten temat w GN nr 5-6 z 3-10 lutego br.

Oprócz tego w numerze:
■ EDUKACJA. Jolanta Gajęcka: Szkoła pod respiratorem. Przeżyje?
■ WYWIAD. Arkadiusz Bogucki: Otworzyłem szkołę dla ósmoklasistów.
■ ZDROWIE. Prof. Wojciech Branicki: Trzeba testować nauczycieli, a zdrowych szczepić.
■ UCZĘ INNYCH – DBAM O SIEBIE. Relacja z webinarium dla nauczycieli.
■ PORADNIK. Nauczanie oparte na dowodach. Analogie w edukacji.
■ OPINIE. Edukacja na bocznym torze. Niewybaczalny błąd!
■ AWANS ZAWODOWY. Jak być dobrym opiekunem stażu (część II).
■ BLIŻEJ PRAWA: Casus. Uznanie kwalifikacji do nauczania konkretnych przedmiotów; Ochrona wynagrodzenia nauczyciela; Dla kogo dłuższa ochrona emerytalna?
Polecamy!

W numerze 5-6/2021:

Wydanie elektroniczne Głosu Nauczycielskiego można czytać na stronie ewydanie.glos.pl lub w aplikacji mobilnej na smartfon i tablet „Publico24 Newsstand” (dział „Wydarzenia i Opinie”), którą można pobrać tutaj:

Warszawa. ZNP i nauczyciele protestują przeciwko wydłużeniu pracy przedszkoli w wakacje

 Nauczyciele przedszkolni w tym roku po raz kolejny muszą liczyć na najkrótszy ze wszystkich pedagogów urlop – wynika z planów miasta stołecznego Warszawa. Będą to zaledwie dwa tygodnie. ZNP protestuje.

13 stycznia 2021 r.  przedszkola i szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne prowadzone przez m.st. Warszawę otrzymały z Wydziałów Oświaty i Wychowania drogą elektroniczną informację dotyczącą organizacji opieki wakacyjnej w warszawskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

W ubiegłym roku w szczególnym czasie epidemii koronawirusa, aby zminimalizować mieszanie się dzieci  z różnych placówek zrezygnowano z tzw. dyżurów wakacyjnych, w tym roku również. W środowisku pracowników przedszkoli zawrzało. Prezesi warszawskich oddziałów ZNP podobnie jak w roku ubiegłym napisali list do wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej.

 – Ci nauczyciele pracują od maja non stop do teraz. Oni też mają rodziców, oni też mają dzieci – komentowała Urszula Woźniak, prezes Oddziału ZNP Warszawa Mokotów Ursynów Wilanów w radiu Eska. – Mają 35 dni urlopu w tym roku i bywa, że mają 25 dni zaległego urlopu. To jest tydzień nieobecności nauczyciela w ciągu każdego miesiąca w całym roku – podkreśliła.

Dlatego ZNP proponuje miesięczną przerwę w funkcjonowaniu placówek przedszkolnych – To pozwoliłoby na wykorzystanie zaległych urlopów, sporządzenie planów urlopowych przez dyrekcję, przygotowanie do nowych zajęć oraz wykonanie niezbędnych konserwacji i remontów tak, aby dzieci były bezpieczne – zaznacza Urszula Woźniak i dodaje, że pod propozycją miesięcznych urlopów podpisują się także dyrektorzy i nauczyciele.

ZNP podkreśla, że nauczyciele w przedszkolach mają prawo czuć się zagrożeni. Nie zorganizowano dla nich masowego testowania na koronawirusa. Nie kwalifikują się też do grupy szczepień z pozostałymi nauczycielami.

Cały list prezesów stołecznych oddziałów ZNP do wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, odpowiedzialnej za edukację znajduje się tutaj.

Całość artykułu w poniższym linku:

Warszawa. ZNP i nauczyciele protestują przeciwko wydłużeniu pracy przedszkoli w wakacje – Głos Nauczycielski (glos.pl)

(JK, GN)

 

W PRZEDSZKOLACH WAKACJE ZNOWU BEZ URLOPÓW

w dniu 13 stycznia 2021 r.  przedszkola i szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne prowadzone przez m.st. Warszawę otrzymały z Wydziałów Oświaty i Wychowania drogą elektroniczną informację dotyczącą organizacji opieki wakacyjnej w warszawskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

W związku z pismem otrzymanym z  Biura Edukacji m.st. Warszawy w informacji wskazano, iż w roku szkolnym 2020/2021 utrzymany zostaje ubiegłoroczny model opieki wakacyjnej, a więc obowiązywać będą zasady , że w okresie lipiec – sierpień 2021 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą przez 6 tygodni prowadziły zajęcia dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do danej placówki. Przez okres 2,5 – 3 tygodni przedszkola i szkoły będą zamknięte. W okresie przerwy w funkcjonowaniu placówki nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi będą mogli skorzystać z urlopów wypoczynkowych.

W ubiegłym roku , w szczególnym czasie epidemii koronawirusa, aby zminimalizować mieszanie się dzieci  z różnych placówek zrezygnowano z tzw. dyżurów wakacyjnych, w tym roku również.

Prezesi warszawskich Oddziałów ZNP w dniu 29 kwietnia 2020 r. skierowali w tej sprawie pismo do Prezydenta m.st. Warszawy wskazując na brak konsultacji w tym zakresie jak również na wiele zagrożeń wynikających z podjęcia tej decyzji.

W odpowiedzi z dnia 20 maja 2020 r. otrzymaliśmy informację, że zmiana organizacji pracy w okresie wakacyjnym spowodowana była obostrzeniami związanymi ze stanem pandemii oraz koniecznością zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpiecznego pobytu w placówce, uzyskaliśmy również zapewnienie , że w przyszłym roku model opieki wakacyjnej wdrożony będzie w korzystniejszym systemie. Niestety okazało się , że w tym roku mają obowiązywać te same zasady.

CIĄG DALSZY PISMA PONIŻEJ

Pismo w sprawie przedszkoli

PETYCJA: Szczepmy nauczycieli wraz z seniorami 70+

Prof. Dariusz Jemielniak w specjalnej petycji do prezydenta i rządu wnioskuje o przyspieszenie terminu szczepień nauczycieli. Petycja jest dostępna onlie. Poniżej podajemy link do strony, na której można podpisać się pod petycją.

PETYCJA ONLINE TUTAJ

Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia

Pan prof. dr hab. Robert Flisiak, doradca premiera ds. epidemii COVID-19

Zwracamy się z pilną prośbą o szczepienie nauczycieli jednocześnie z grupą seniorów 70+ z powodów medycznych, społecznych i ekonomicznych, z których każdy z osobna powinien być wystarczający do takiej decyzji.

 1. Powody medyczne:

Prof. Flisiak zauważył, że “w walce z COVID-19 nie możemy kierować się strachem grup zawodowych, tylko wiedzą i rozsądkiem”. Zgadzamy się z tą opinią i zwracamy uwagę na dane:

– w  krajach zachodnich nauczyciele zarażają się prawie czterokrotnie częściej niż średnia w populacji. W Polsce jest to prawdopodobnie więcej z uwagi na praktykę łączenia części etatów i częstą pracę w kilku szkołach, ale przyjmujemy konserwatywny mnoźnik x4,

– samodzielni, sprawni, mieszkający osobno, niepracujący seniorzy poniżej 80. roku życia mogą się izolować w stopniu, który redukuje ich prawdopodobieństwo zakażenia co najmniej kilku, a często kilkunastokrotnie względem średniej w populacji, ale przyjmujemy konserwatywny mnożnik x9, co oznacza, że prawdopodobieństwo zakażenia może być dla nich niższe trzydziestosześciokrotnie niż dla nauczycieli,

– prawdopodobieństwo zgonu w razie zarażenia osoby w wieku 70-75 lat wynosi 9,2 proc., natomiast osoby w wieku 40-50 lat 0,3 proc. (średnia wieku nauczycieli to 44 lata), zatem jest niższe trzydziestokrotnie.

Z powyższych danych wynika, że realne zagrożenie śmiercią dla nauczycieli może być po prostu statystycznie większe niż dla opisanej grupy seniorów, a przynajmniej podobne. Co więcej, o ile seniorzy mogą często podejmować kroki, aby się skutecznie izolować od otoczenia, w przypadku nauczycieli jest to niemożliwe z racji specyfiki wykonywanej przez nich pracy.

Nie postulujemy jednak preferencji dla nauczycieli, a jedynie szczepienie ich równolegle z grupą 70+.

Niezależnie od powodów medycznych, za szczepieniem w takim trybie nauczycieli przemawiają także względy społeczne i ekonomiczne:

 1. Powody społeczne:

W maju realizowane będą egzaminy maturalne oraz egzaminy ósmoklasistów. W czerwcu sesje egzaminacyjne na uczelniach. Biorąc pod uwagę, że do uzyskania pełnej możliwej odporności potrzebnych jest kilka tygodni od drugiej dawki szczepionki, a pomiędzy dawkami szczepionki również występują 3-4 tygodnie przerwy w zależności od preparatu, oznacza to, że szczepienia nauczycieli powinny się zakończyć, a nie rozpocząć na początku kwietnia. Jeżeli w tym terminie nauczyciele nie zostaną zaszczepieni, prawdopodobne są znaczące zakłócenia ważnych egzaminów.

Co więcej, obecnie trwający etap nauki zdalnej, wyjąwszy klasy I-III, ma bardzo negatywny wpływ na edukację i socjalizację. Jeżeli edukacja zdalna potrwa do czerwca, doprowadzimy do tego, że całe pokolenia stracą półtora roku normalnej edukacji, co jest szkodą nieodwracalną. Istotna część kształcących się dozna także nieproporcjonalnie dużych szkód psychospołecznych, tracąc możliwość rozwoju kompetencji społecznych w kluczowym okresie rozwojowym. Drogą do ratowania roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 nie są jednorazowe czy powtarzalne testy nauczycieli, tylko umożliwienie im szczepień.

Seniorów 60+ jest w Polsce ok. 5,8 miliona, tymczasem nauczycieli przedszkolnych, szkolnych i akademickich jest ok. 677 tys. Wynika z tego, że szczepienie nauczycieli równolegle do grupy 70+ w niewielkim proporcjonalnie stopniu odbije się na tempie całego procesu. Umożliwi natomiast sprawne zaszczepienie WSZYSTKICH chętnych nauczycieli do końca marca, co jest kluczowe dla uratowania części roku szkolnego i akademickiego.

Za takim działaniem przemawiają także względy ekonomiczne:

 1. Powody ekonomiczne:

Normalne funkcjonowanie jednej czwartej osób mieszkających w Polsce jest uzależnione od tego, czy edukacja realizowana jest w trybie stacjonarnym, czy nie: to 6 milionów uczących się oraz przynajmniej jedno z rodziców 3 milionów dzieci szkół podstawowych.

Uruchomienie placówek edukacyjnych po zaszczepieniu nauczycieli będzie miało istotny i pozytywny wpływ na gospodarkę. Już obecnie widać skutki recesji pandemicznej, a umożliwienie normalnej pracy rodzicom ma istotny wpływ na możliwość jej redukcji.

Szczepienie nauczycieli powinno być ponadpartyjnym priorytetem. Zwracamy także uwagę, że szczepienie nauczycieli wraz z grupą seniorów zostało zaakceptowane w Niemczech, a w Wielkiej Brytanii trwa w tej kwestii dyskusja parlamentarna.

Z powyższych powodów apelujemy do Panów o pilną zmianę programu szczepień tak, aby nauczyciele szczepieni byli równolegle z grupą 70+.

Dariusz Jemielniak

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo, 

zbliżające się Święta Bożego Narodzenia100_8169 (3)

zawsze niosą ze sobą wiele radości.

 Niech czas ten upłynie Państwu

w szczęściu i spokoju, przy staropolskich kolędach i zapachu świerkowej gałęzi

w otoczeniu najbliższych.

Niech Święta te będą źródłem ukojenia,

miłości i wzajemnego szacunku.

Na Nowy Rok 2021 życzymy dobrego zdrowia i oby każde wypowiedziane słowo miało kształt serca.

                Zarząd Oddziału

Związku Nauczycielstwa Polskiego

Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła

Warszawa, 24 grudnia 2020 roku

 

Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy to same korzyści!

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY JEST WSPÓLNĄ SPRAWĄ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW

Ważne jest, by w szkołach i placówkach funkcjonowała społeczna inspekcja pracy, która wspólnie z organizacjami związkowymi reprezentuje pracowników wobec pracodawcy.            Społeczny inspektor pracy – obok zakładowej organizacji związkowej – jest instytucją, do której pracownicy mają największe zaufanie i do której zwracają się z problemami wynikającymi  z wiążącego ich stosunku pracy, w tym zwłaszcza w sprawach dotyczących ich praw pracowniczych i warunków pracy.

Zachęcamy, by społeczny inspektor pracy działał w każdej szkole i placówce oświatowej!  

Warto dokonać wyboru zakładowego społecznego inspektora pracy w celu:

 • sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w szczególności zawartych w ustawie Karta Nauczyciela, Kodeksie pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także określonych w regulaminach pracy,
 • poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • monitorowania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, w tym także w czasie zagrożenia epidemicznego,
 • podejmowania interwencji na rzecz pracowników m.in. poprzez współpracę z Państwową Inspekcją Pracy.

Pamiętaj:

 • Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników                                danego pracodawcy.
 • Wspiera również dyrektora szkoły w realizacji jego zadań.

Społeczna inspekcja pracy zapewni, by Twoja szkoła funkcjonowała zgodnie z prawem i bezpiecznie!      

Materiały graficzne ZNP do wydruku:

SiP_plakat ZNP

SIP_ulotka_ZNP

 

Ankieta dot. finansowania zakupu sprzętu

Związek Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie prosi o wzięcie udziału w poniższej ankiecie dotyczącej finansowania zakupu sprzętu do realizacji zdalnego nauczania i programu jednorazowego dofinansowania w kwocie 500 zł.

Wyniki ankiety zostaną szczegółowo przeanalizowane przez nasz Związek, a wnioski przekazane władzom oświatowym.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety do 21 grudnia 2020 r.

ANKIETA ZNP TUTAJ

Szczepionki także dla nauczycieli – darmowe i DOBROWOLNE 


– Szczepionka może być punktem zwrotnym w powrocie do normalności – mówił przed chwilą na konferencji prasowej szef Centrum Analiz Strategicznych dr hab. Norbert Maliszewski.
– Na początku szczepić się będą pracownicy sektora zdrowia, potem pracownicy domów pomocy społecznej, pensjonariusze, osoby starsze i służby mundurowe. Potem szczepiony będzie personel pozamedyczny: nauczyciele, a także osoby poniżej 60. roku życia, ale mające choroby współistniejące – wyliczał.

 

500 plus dla nauczyciela.

 W środę 18 listopada 2020 roku minister MEiN podpisał rozporządzenie w tej sprawie. 500 złotych dla nauczycieli będzie można zrealizować tylko do 7 grudnia.

 

500 złotych nie należy się nauczycielom:

 

Rozporządzenie opisuje, którzy pedagodzy są uprawnieni do otrzymania pieniędzy. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2047

Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia 2020 roku. Do wniosku o 500 plus dla nauczyciela należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu, jeżeli sprzęt został zakupiony od 1 września  do 20 listopada. Konieczne jest też oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Sprzęty zakupione po 20 listopada nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Oprócz wyżej wymienionych dowodów zakupu sprzętu nauczyciel musi złożyć wniosek w szkole lub w placówce, w której jest zatrudniony. W przypadku, gdy pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Zwrot pieniędzy za wydatki będą wypłacane najpóźniej do końca tego roku.

W rozporządzeniu ministerstwo szczegółowo określiło rodzaj sprzętu, materiałów i oprogramowania, które można zakupić za 500 plus dla nauczycieli. Na liście znajdują się między innymi:

Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_składanego_przez_nauczyciela

 

Szanowni Seniorzy

Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze uregulowanie składek członkowskich. Informujemy, że biuro Oddziału czynne jest codziennie. Zapraszamy również do wpłacania należności używając konta bankowego Oddziału. Numer konta znajduje się obok, po prawej stronie.

 

Zniżki dla członków ZNP

NOWE zasady preferencji dla członków ZNP:

– obowiązują od 21.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

– każdy członek ZNP korzystający z bazy noclegowej następujących obiektów:

 • Augustów
 • Gdańsk
 • Ustroń Jaszowiec
 • Lublin
 • Suwałki
 • Szklarska Poręba
 • Ustka
 • Warszawa
 • NCWR Zakopane

otrzyma dopłatę w wysokości:

50 zł w przypadku pobytu dwudniowego

100 zł w przypadku pobytu trzydniowego (i dłuższego).

 

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Koleżanki i Koledzy!

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Po wielu miesiącach od ostatnich zajęć w salach lekcyjnych – wracamy do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wyjątkowy, bo w okresie zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował propozycje konkretnych działań zwiększających bezpieczeństwo w szkołach i placówkach. Propozycje te przedstawiliśmy premierowi wyrażając nadzieję, że ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych zostaną potraktowane priorytetowo przez rząd. Oczekujemy m.in.:
 • zwiększenia nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół i placówek w okresie zagrożenia epidemicznego,
 • doposażenia szkół i placówek w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego,
 • wyposażenia pracowników oświaty w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi)
 • bezpłatnych szczepień na grypę dla pracowników oświaty,
 • przeprowadzenia badań przesiewowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, dostępności do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty,
 • zmniejszenia liczebności klas.

Wszyscy cieszymy się z powrotu do stacjonarnych zajęć, bo po doświadczeniach związanych ze zdalnym kształceniem wiemy, jak ważne są relacje i bezpośredni kontakt uczeń – nauczyciel.

Uczniom i ich rodzinom,

Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty

życzę zdrowia i zajęć w tradycyjnej – stacjonarnej – formie.

Niech ten nowy rok szkolny 2020/2021 będzie przede wszystkim bezpieczny!

Prezes ZNP

Sławomir Broniarz

tabela minimalne wynagrodzenie zasadnicze

 UWAGA!  Sekcja Emerytów i Rencistów

Informujemy, że członkowie Sekcji obecnie zawiesili czwartkowe spotkania. Pierwsze planowane spotkanie odbędzie się 1 września 2020 roku o godzinie 12.00 przy Pomniku Tajnego Nauczania na ul. Browarnej.

List prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

List prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Kończymy rok szkolny, jakiego polska szkoła dotąd nie znała, z trzymiesięcznym kształceniem na odległość spowodowanym epidemią koronawirusa.

Szkoły i przedszkola zostały zamknięte, ale dzięki nauczycielom i wspierającym swoje dzieci rodzicom kształcenie nie zostało przerwane. Warto tutaj podkreślić, że edukację na odległość wprowadzili z dnia na dzień sami nauczyciele, bez żadnego systemowego wsparcia ze strony rządu!

 Zdalne kształcenie było dla nas wszystkich nowym doświadczeniem pełnym wyzwań i zmagań ze sprzętem, nowymi technologiami, z organizacją nauki w domowych warunkach. Po tych miesiącach lepiej poruszamy się w wirtualnym świecie, ale też wiemy, że nawet najlepszy sprzęt i najlepsza kamera internetowa nie zastąpią bezpośredniego kontaktu uczniów i nauczycieli!

Za ten wielki wysiłek, którzy wszyscy włożyli w zdalną edukację chcę bardzo podziękować Nauczycielom i Dyrektorom, a także Uczniom i Rodzicom, którzy w czasie społecznej izolacji musieli godzić naukę i pracę w domu. Podziękowania kieruję także do Pracowników szkolnej i przedszkolnej administracji i obsługi za pracę w tym niełatwym czasie.

Teraz przyszedł czas na odpoczynek. Życzę Wam dobrych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji, słonecznej pogody i radości z odpoczynku!

Mam nadzieję, że wszyscy wrócimy do szkół i przedszkoli we wrześniu a epidemia nie zabierze nam po raz drugi tego cennego bezpośredniego kontaktu!

Nauczyciele tęsknią za swoimi uczniami. Tęsknią za szkołą!
Do zobaczenia we wrześniu w szkolnej klasie lub przedszkolnej sali!
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

Ankieta dotycząca zdalnego nauczania

Dziękujemy za wzięcie udziału w internetowej ankiecie przygotowanej przez Oddział ZNP Warszawa Praga Południe Wawer Wesoła. Wynika z niej, m. in., że:

 Aż 36 proc. nauczycieli deklaruje, że pracuje zdalnie między 40, a 60 godzin tygodniowo

 Niektóre wyniki ankiety zamieścił 29.05.2020 roku na swojej stronie „Głos Nauczycielski”  

Aż 36 proc. nauczycieli deklaruje, że pracuje zdalnie między 40-60 godzin tygodniowo. 45,4 proc. ankietowanych nie przekracza w pracy 40 godzin w tygodniu – wynika z ankiety na temat warunków pracy nauczycieli w czasie pandemii przeprowadzonej online wśród pedagogów pracujących na terenie objętym działaniem warszawskiego Oddziału ZNP Praga Południe, Wawer, Wesoła.

Anonimową ankietę przeprowadzono w dniach 29 kwiecień -15 maja. Wzięło w niej w sumie udział 597 nauczycieli. Celem badania było sprawdzenie, jak wygląda sytuacja zawodowa nauczycieli pracujących zdalnie w trakcie pandemii. Ankieta zawierała 8 pytań, z czego 7 było pytaniami zamkniętymi, a 1 pytanie było otwarte. Wyniki badania są interesujące. Oto niektóre z nich.

62,5 proc. respondentów przyznało, że dyrektor ich szkoły wymaga prowadzenia lekcji online, 37,5 proc. zaprzeczyło. Na pytanie “Czy dyrektor wyraźnie określił zasady zdalnej pracy” – „tak” odpowiedziało -72 proc., nie- 28 proc.

Nauczyciele, którzy wzięli udział w ankiecie deklarowali, że prowadząc lekcje online najczęściej korzystają z platformy Google Suit – 23,6 proc. oraz Microsoft 262 (Teams) – 23,9 proc.. Wśród wymienianych narzędzi znalazły się także m.in. Zoom – 17,6 proc., Skype 7,4 proc., YouTube 5,3 proc.

Na pytanie jakie narzędzia do pracy zdalnej zapewnił dyrektor szkoły 53,1 proc. nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie odparło, że otrzymało od pracodawcy służbowe e maile; 42,4 proc. respondentów otrzymało od dyrektora platformę do prowadzenia zdalnego nauczania, 18,9 proc. ankietowanych miało zapewnione wyposażone stanowisko w szkole, 18,3 proc. otrzymało od dyrektora służbowy laptopa, ale 20,4 proc. respondentów nie otrzymało niczego od swojego pracodawcy.

Wśród odpowiedzi dopisanych samodzielnie przez nauczycieli pojawiły się odpowiedzi: “wsparcie mentalne”, “szkolenia z zakresu obsługi platformy, służbowy tablet, słuchawki z mikrofonem, kamerki, ksero.

Indagowani z jakich narzędzi prywatnych korzystają w domu przy pracy zdalnej – 93,6 proc. ankietowanych odparło, że własnego Internetu, 78,5 proc. wymieniło prywatnego laptopa; 78,2 proc. własny telefon, 34,1 proc. prywatnie korzysta z ksero, 28,2 proc. wykorzystuje prywatny komputer do pracy.

Pytanie “Jeśli prowadzisz lekcje online, ile czasu poświęcasz tygodniowo na obowiązki służbowe (prowadzenie lekcji, przygotowanie lekcji, odpisywanie na maile, planowanie lekcji, przygotowanie materiałów, wypełnianie dokumentacji) przy założeniu, że pracujesz na 1 pełny etat w jednej szkole.” było pytaniem zamkniętym.

Prawie połowa -45,4 proc. ankietowanych deklaruje, że nie przekracza 40 godzin zegarowych tygodniowo pracując zdalnie. Jednak aż 36 proc. nauczycieli deklaruje, że pracuje między 40-60 godzin tygodniowo.

69,2 proc. badanych odpowiedziało, że dyrektor wypłacił im godziny ponadwymiarowe za okres od 16 do 24 marca. 30,8 proc. nie otrzymało pieniędzy z tego tytułu.

Poniżej link do artykułu:

https://glos.pl/wyniki-ankiety-az-36-proc-nauczycieli-deklaruje-ze-pracuje-miedzy-40-60-godzin-tygodniowo?fbclid=IwAR2HAV3W_NIM1kFQhpDXPrccG68XSzFoDhdJbfS-J9yjX2aTfqDgyGGKMBQ

 

 

List prezesa ZNP do ministra rolnictwa

Szanowny Pan

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,

dziękuję za „List otwarty”, który skierował Pan do mnie, publikując go wczoraj w godzinach popołudniowych w internecie. Wcześniej – w południe – na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował opinię publiczną, że uznał Pan swoje słowa za niefortunne i przeprosił w imieniu rządu tych, którzy poczuli się urażeni.

W swoim liście przeprasza Pan tych nauczycieli, którzy uznali Pana wypowiedź – jak Pan tłumaczy, będącą zachętą do pomocy rolnikom – „za sformułowanie niezręczne, niestosowne, czy wręcz obraźliwe”.

Pana wypowiedź na antenie radia RMF MF wywołała lawinę komentarzy wśród nauczycieli, którzy oburzeni Pana słowami dzwonili i pisali do ZNP. Dlatego odsłuchałem wywiad z Panem, który jest dostępny w sieci i zająłem stanowisko w tej sprawie. Obecnie kluczową sprawą jest kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zapewnienia odpowiednich warunków w szkołach i przedszkolach, wznawiających prowadzenie zajęć po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa.

Wznowienie zajęć w sytuacji, kiedy epidemia wciąż trwa, budzi ogromny niepokój zarówno wśród pracowników oświaty, jak i rodziców. Tym bardziej, że organy prowadzące placówki oświatowe sygnalizują, że nie otrzymują wystarczającej pomocy ze strony rządu i te, które na to stać, same finansują testy na obecność koronawirusa.

Dlatego też Pana wypowiedź, z której wynikało, że nauczyciele mogą mieć dostęp do testów na obecność koronawirusa, jeśli zatrudnią się przy zbiorach, wywołała takie oburzenie w środowisku nauczycielskim. Mam nadzieję, rozumie Pan niestosowność słów skierowanych do nauczycieli.

Sześć akapitów poprzedzających te przeprosiny, na które czekało środowisko nauczycieli, dotyczy w dużej mierze mojej skromnej osoby i przyznam, że tak obfitej korespondencji z ZNP nie prowadzi nawet ministerstwo edukacji i to w sprawach merytorycznych.

Jestem zdumiony, że poświęcił Pan aż tyle miejsca mojej osobie. Wolałbym, abyśmy skupili się na meritum, na tym co najważniejsze: rozmawiajmy o bezpieczeństwie Polaków, ale nie używając argumentów ad personam i języka polityki.

Zapewniam Pana Ministra, że jako nauczyciele doceniamy ciężką pracę rolników i uczymy szacunku do wszystkich ludzi niezależnie od wieku, płci, statusu materialnego czy rodzaju wykonywanej pracy.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe!

– pozwu do sądu o zapłatę wynagrodzenia,

– wniosku do Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP o kontrolę w przedmiocie wynagrodzenia nauczycieli z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych.

Jeżeli ten problem Was dotyczy zgłoście się do swojego oddziału lub ogniska ZNP, abyśmy mogli zadziałać!

Piszemy do ministra edukacji w sprawie konsultacji z maturzystami

 Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez ministra edukacji, konsultacje można przeprowadzać tylko i wyłącznie z uczniami. To, co mówi minister na konferencjach prasowych: „Wprowadzamy konsultacje z maturzystami” nie ma odzwierciedlenia w przepisach prawa oświatowego, bowiem zgodnie z nowelizacją rozporządzenia o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
 • “od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej”.

Dlatego jeśli minister edukacji chce uruchomić konsultacje dla maturzystów, powinien:

– dokonać odpowiednich zmian w rozporządzeniu MEN zmieniającym rozporządzenie z 11.03.2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty…, uzupełniając je o zapis: „absolwentów szkół ponadpodstawowych”,

 – zagwarantować nauczycielom wynagrodzenie za wykonaną pracę (proponujemy zapis: „konsultacje nauczyciele realizują w ramach godzin ponadwymiarowych”).

W tej sprawie wystosowaliśmy do ministra edukacji pismo 19 maja br. (Opinia ZNP dot. zajęć na odległość).

 Komunikat MEN ws. stopniowego powrotu do szkół
“Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

 Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:

motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy; samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);

traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.

Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej”

SUKCES w sprawie urlopów nauczycieli!

30 kwietnia wieczorem Sejm przyjął naszą poprawkę zgłoszoną przez posłankę Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk wykreślającą szerokie uprawnienia ministra edukacji w zakresie urlopów i awansu nauczycieli w ramach tzw. tarczy 3.0.

– Minister edukacji NIE będzie mógł dowolnie zmieniać ustawowych przepisów o urlopach i awansie zawodowym nauczycieli – poinformowała nas posłanka.
Zaproponowaliśmy całkowite skreślenie art. 50 rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344), który trafił do Sejmu.

W projekcie tzw. tarczy 3.0 znalazł się m.in. art. 50. Zgodnie z nim, w 2020 roku minister edukacji, w drodze rozporządzenia, będzie mógł “wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (…) w tym roku, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów realizujących zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19”.
Sprawę opisuje Głos Nauczycielski – poniżej link:

https://glos.pl/men-jednak-nie-zabierze-nauczycielom-urlopu

ANKIETA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Jest to anonimowa ankieta. Chcemy uzyskać informacje na temat warunków w jakich przyszło pracować Nauczycielom. Poniżej link. Wystarczy kliknąć o odpowiedzieć na kilka pytań.

https://forms.gle/sU9zzSUbHFNaUNyM8

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online

ZNP pyta premiera o bezpieczeństwo w przedszkolach

Dzisiaj premier ogłosił, że od 6 maja będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Decyzję o otwarciu podejmą organy założycielskie.
Mamy wiele ważnych pytań do premiera związanych z bezpieczeństwem:
• 1 500 000 przedszkolaków,
• 100 000 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
• 22 000 placówek wychowania przedszkolnego i ich pracowników.
Co rząd zamierza zrobić, aby w żłobkach i przedszkolach nie doszło do masowej liczby zakażeń, jak ma to obecnie miejsce w Domach Pomocy Społecznej?
Jak rząd zamierza zapewnić bezpieczeństwo pracownikom 22 tysięcy placówek wychowania przedszkolnego oraz żłobków?
W jakie środki ochrony zostaną wyposażone żłobki i przedszkola?
Jakie środki ochrony osobistej otrzymają pracownicy tych placówek?
Jakie zasady bezpieczeństwa zostaną wprowadzone, by zachować w tych placówkach obowiązujące standardy np. dotyczące zachowania 2-metrowej odległości od innych?
Jak w żłobkach i przedszkolach zorganizować przestrzeganie zasad sanitarnych, które obowiązują w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)?
Jak w żłobkach i przedszkolach stosować obowiązkowe zasłanianie nosa i ust?
Jakie zasady będą dotyczyły zbiorowego żywienia?
Czy pracownicy żłobków i przedszkoli będą mieli zapewniony dostęp do szybkich testów?

 

Zawieszamy zbieranie podpisów pod Inicjatywą Obywatelską „Godne płace”

6 kwietnia 2020 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę o zawieszeniu zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy Karta Nauczyciela w związku z ogłoszonym stanem epidemii.
Działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, postanawia:
w związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 podjąć decyzję o zawieszeniu wszelkich działań i czynności związanych z wniesieniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
O wznowieniu akcji ponownego zbierania podpisów związanych z tym projektem powiadomimy Was mailem.

Opinia prawna ZNP – wynagrodzenia w czasie zawieszenia zajęć

Wynagrodzenie za czas przestoju w związku z zamknięciem szkół

Ogół przyczyn uniemożliwiających świadczenie pracy dzieli się na dotyczące pracownika i dotyczące pracodawcy. Przyczyny dotyczące pracodawcy mogą być od niego zależne lub niezależne. Mogą je stanowić zarówno zachowania samego pracodawcy, jak też podmiotów trzecich (również innych pracowników), siły wyższej (klęska żywiołowa) lub przypadku.

Pojęcie przestoju ma umocowanie w art. 81 Kodeksu pracy. O przestoju mówimy, gdy pracownik jest gotów do wykonywania pracy, a doznaje przeszkód leżących po stronie pracodawcy (sam fakt gotowości do pracy powoduje, że powinien otrzymać świadczenie pieniężne, a wyjątek stanowić może przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi). Taka interpretacja pojęcia „przestój” na tle art. 81 KP sprzyja pełniejszej ochronie prawa pracownika do wynagrodzenia, uwypuklając przy tym ryzyko pracodawcy związane z prowadzeniem zakładu pracy. Jednocześnie zapobiega sytuacjom, w którym brak woli pracodawcy do zatrudniania pracownika, przydzielania mu zadań bądź dopuszczenia do pracy będący jedyną przeszkodą w wykonywaniu pracy sprawi, że pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za czas przestoju, tylko dlatego że pracodawca mógł z łatwością tych przeszkód uniknąć.

Zgodnie z treścią art. 91c Karty Nauczyciela w sprawie wynagrodzenia za czas przestoju, należy odwołać się do przepisów Kodeksu pracy. Przepis art. 81 § 1 tej ustawy wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną.
Zatem uznać należy, że w ramach wynagrodzenia za czas przestoju, nauczyciel zachowuje prawo do:
– wynagrodzenia zasadniczego,
– dodatku stażowego,
– dodatku motywacyjnego(do końca okresu, na jaki został przyznany),
– dodatku funkcyjnego,
– dodatku wiejskiego,
– wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe(bez wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw),
wynagrodzenie za warunki pracy.

Wszystkie te składniki wynagrodzenia są określone stawką godzinową lub stawą miesięczną, winny być zatem wypłacane w czasie przestoju, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 81 § 1 Kodeksu pracy.
Istotne jest również to, że wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przysługujące pracownikowi za okres gotowości do jej wykonywania nie jest ograniczone czasowo.
W odniesieniu do pracowników administracji i obsługi pracujących w szkołach, również stosuje się art. 81 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
Warto podkreślić, że podobne stanowisko zajęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, które w komunikacie z 16 marca br. wysłanym do dyrektorów szkół i przedszkoli stwierdziło, że „za dni, w których nauczyciele będą świadczyli pracę, otrzymują wynagrodzenie bez zmian”.
Ministerstwo stwierdziło również, że jeżeli z „przyczyny leżącej po stronie szkoły w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczyć pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Mają wówczas zastosowanie przepisy art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania”.

Powyższa opinia i stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej powinno rozwiać wątpliwości pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie wysokości przysługującego wynagrodzenia za czas ograniczenia funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410).

Uwaga!

 Dyżur w biurze Oddziału 18.03.2020 r. (środa)

zostaje odwołany!!!

 

 UWAGA !!!

w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem

Zarząd Oddziału ZNP Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła

od 16.03. do 25.03. 2020 r. nie przyjmuje interesantów.

Wszelkie sprawy załatwiamy telefonicznie lub drogą e-mailową.

Dyżur biura w sprawach pilnych w środy:

18.03.2020 r. od 10.00 do 14.00,
25.03.2020 r. od 10.00 do 14.00.

Prosimy o ograniczenie do minimum osobistych kontaktów z biurem.
Telefon Oddziału: 697 026 061.
Telefon Prezesa Oddziału w sprawach pilnych: 697 032 572.

UWAGA! WAŻNE!

W związku z możliwością rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zaplanowane imprezy:

   „STAND UP SHOW-WOW” na Torwarze –na 20.03.2020 r.

„Mężczyzna idealny”  Arena Ursynów, 14.03.2020 r. godz. 18:00 

nie odbędą się w zaplanowanym czasie.

Bilety zachowują ważność.

O nowym terminie poinformujemy sms-em i e-mailem.

 

INICJATYWA OBYWATELSKA

GODNE PŁACE!

Obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza

Szczegóły znajdziecie w poniższym linku:

https://znp.edu.pl/inicjatywa-obywatelska-2020-godne-place/

Spotkanie Jasełkowe Seniorów

Serdecznie zapraszamy Emerytów i Rencistów – członków Związku z naszego Oddziału na Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 437 , które odbędzie się 9 stycznia 2020 roku o godzinie 10.30 w auli Zespołu Szkół Łączności.

 Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego powinno wynosić 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, a płaca zasadnicza dyplomowanego – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Takich zmian w wynagrodzeniach chce ZNP. Zjazd Związku przyjął projekt ustawy, który ZNP zamierza wnieść do Sejmu w drodze inicjatywy obywatelskiej. Delegaci zdecydowali o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP podjął decyzję o wszczęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

Związek  chce wprowadzenia do Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego (chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

W tym celu Związek proponuje zmianę w art. 30 ust. 3 i ust. 5 Karty Nauczyciela. Według ZNP należy zapisać w Karcie (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela stażysty – 90 proc.,

2) nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,

3) nauczyciela mianowanego – 125 proc.,

4) nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

Natomiast w art. 30 ust. 5 KN – jak proponuje Związek – należy zapisać, że stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa w rozporządzeniu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględniając, że kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowi co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego na pozostałych poziomach wykształcenia i awansu zawodowego byłyby proporcjonalnie niższe, z tym, że wynagrodzenie dla nauczyciela stażysty z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowiłoby co najmniej 73 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

Gdyby dziś obowiązywały takie przepisy, to punktem odniesienia przy ustalaniu kwot wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 r. byłaby kwota 4931,59 zł, bowiem tyle – według komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – wyniosło przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r.

Czyli wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wyniosłoby w 2020 r. – 4931,59 zł. Tymczasem – zgodnie z projektem rozporządzenia płacowego MEN – w przyszłym roku wynagrodzenie dyplomowanego z najwyższymi kwalifikacjami wyniesie jedynie 3817 zł (tyle samo co we wrześniu br.). Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby o ponad 1 tys. zł wyższa!

Żeby doprowadzić do takiej zmiany w prawie ZNP będzie zbierać podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. Działania w tej sprawie będzie prowadził Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wyłoniony spośród członków Zarządu Głównego ZNP.

Więcej informacji na temat przebiegu i decyzji 42. Zjazdu ZNP – w Głosie Nauczycielskim nr 48 z 27 listopada br.

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2019

100_8170Na te Święta Bożego Narodzenia

 życzymy

Świąt prawdziwie radosnych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz.

Roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami, dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok, oby był lepszy niż ten, który właśnie przemija.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i samego szczęścia w Nowym Roku 2020.

Zarząd Oddziału

Związku Nauczycielstwa Polskiego

Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła

Obraz może zawierać: tekst

Spotkanie świąteczne Seniorów

Serdecznie zapraszamy Emerytów i Rencistów – członków Związku z naszego Oddziału na uroczyste spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 13.00 w auli Zespołu Szkół Łączności.

Inicjatywa ustawodawcza ZNP dotycząca wynagradzania nauczycieli

Informacje na temat inicjatywy ustawodawczej można znaleźć na stronie ZNP– (Uchwała nr 27/2019 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 22 października 2019 r. ws. inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli) .

Propozycja ZNP dotycząca zmian w systemie wynagradzania nauczycieli

Podstawowe założenia:

 1. Związanie wynagrodzenia zasadniczego z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
 2. Zachowanie systemu średnich wynagrodzeń, z jednoczesną zmianą sposobu jego ustalania.
 3. Likwidacja kwoty bazowej dla nauczycieli określanej corocznie w ustawie budżetowej.
 4. Zastąpienie kwoty bazowej dla nauczycieli określanej corocznie w ustawie budżetowej kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Szczegółowe założenia:

 1. Formuła wynagrodzenia zasadniczego:
 • ž   nauczyciel dyplomowany – co najmniej 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego,
 • ž   nauczyciel stażysta z – co najmniej 73% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego.
 1. Formuła średniego wynagrodzenia nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:
 • ž  nauczyciel stażysta – 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego,
 • ž  nauczyciel kontraktowy – 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego,
 • ž  nauczyciel mianowany – 125% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego,
 • ž  nauczyciel dyplomowany – 155% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale  poprzedzającego roku budżetowego.

                                                                                                               Prezes Oddziału

Ewa Skolimowska

Dyrektor nie może zobowiązać pracowników szkoły do złożenia oświadczeń o tym, czy mają zamiar wziąć udział w strajku włoskim.

Po otrzymaniu informacji z kilku województw, że niektórzy dyrektorzy żądają od nauczycieli złożenia pisemnego oświadczenia o udziale w proteście informujemy, że zgodnie z prawem nie ma podstaw do składania takich żądań.

Dyrektor nie może zobowiązać pracowników szkoły do złożenia oświadczeń o tym, czy mają zamiar wziąć udział w akcji polegającej na:
• odmowie wykonywania poleceń przełożonych niespełniających warunków, o których mowa w art. 100 § 1 Kodeksu pracy,
• występowaniu o wypłatę wynagrodzenia należnego im za pracę ponadwymiarową.
W związku z powyższym informujemy, iż brak jest podstaw prawnych upoważniających dyrektorów do zobligowania pracowników do złożenia oświadczenia, o tym czy mają zamiar wziąć udział w takiej akcji. O wszelkich przypadkach nakładania na pracowników tego rodzaju obowiązku prosimy niezwłocznie informować miejscowe oddziały ZNP oraz Zarząd Główny ZNP.

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst

Protest włoski od 15 października

https://znp.edu.pl/protest-wloski-od-15-pazdziernika/

Nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W ankiecie ZNP opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”.

We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku „Kwestionariusz badawczy ZNP”. Anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227 567 osób.

Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej.

Z ankiety wynika, że respondenci oceniają kondycję polskiego systemu edukacji na trójkę. Tak odpowiedziało 47% respondentów – 107 959 osób. „Jak ogólnie ocenia Pan/Pani kondycję polskiego systemu edukacji? (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie źle” a 5 „zdecydowanie dobrze”)”

1 / 44 972            2/ 59 737             3/ 107 959           4/ 12 937             5/ 1 962

19,8%               26,3%                  47,4%                   5,7%                     0,8%

Na pytanie „Jakim postulatem w pierwszej kolejności powinno zająć się ministerstwo edukacji” (dwie możliwe odpowiedzi do wyboru), ankietowani odpowiedzieli, że przede wszystkim:

podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli,

zmniejszeniem biurokracji.

Zapytaliśmy także o kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej o udział w akcji protestacyjnej. Zdaniem prawie co drugiego respondenta działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3% respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być kontynuowane”.

Zapytaliśmy także o udział w preferowanej formie protestu. Na pytanie „W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?” ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski. Odpowiedzi na to pytanie kształtują się następująco:

– za wznowieniem strajku ogólnopolskiego odpowiedziało się 18,6% respondentów,

– za udziałem w manifestacjach – 22,3%,

za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce – 55,3%

– za inną formą protestu – 3,8%.

W oparciu o wyniki ankiety, 1.10.2019 r. Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października 2019r.

Polecamy materiał TVN24.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla członków Sekcji Emerytów i Rencistów

Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza Seniorów, członków naszego Oddziału, na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotykamy się w Zespole Szkół Łączności 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do 15.10.2019r.