Sekcja PAiO

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

Aleksandra Szayer – przewodnicząca  Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

Regulamin Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

Zarząd Sekcji Administracji i Obsługi Oddziału ZNP

Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła w Kadencji 2024-2029 

        1. Renata Figlewicz           

        2. Katarzyna Ladowska

        3. Agnieszka Kiersnowska

        4. Iza Szczepańska

        5. Aleksandra Walkiewicz-Kier

       

PLAN PRACY SEKCJI ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

ROK 2023

TERMIN REALIZACJI

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Cały rok

1.Kontynuacja działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, mających na celu zmniejszenie różnic w wysokości wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych poprzez wniosek do Zarządu Oddziału o  przesłanie:

a- pisma do władz dzielnic i Prezydenta miasta W-wy w sprawie wzrostu płac. 

2. Monitorowanie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

 

Zarząd Sekcji

Zarząd sekcji min. 4 razy w roku Spotkania członków zarządu sekcji i omówienie bieżącej sytuacji w placówkach i Ogniskach Związku

Zarząd Sekcji

Cały rok

Podjęcie  działań mających na celu zwiększenie liczby członków Związku wśród pracowników administracji i obsługi w placówkach, poprzez działania popularyzujące i promujące, np.:

a- organizacje spotkań integrujących członków Sekcji PAiO   takich jak :

a –  spotkania w Oddziale, zakup biletów do kina, wspólne wyjazdy np.: grzybobranie, organizowanie krótkich wycieczek krajoznawczych, imprezy plenerowe.

b- organizacja szkoleń z zakresu prawa pracy,  funduszu socjalnego, zagadnień związkowych;

c-  systematyczne umieszczanie informacji na stronie internetowej Oddziału obejmujących  informacje dotyczące działania sekcji PAiO;

d- organizacja wyjazdu szkoleniowego wrzesień/październik.

Zarząd Sekcji

Cały rok

Występowanie do Zarządu Oddziału z inicjatywami mającymi na celu ochronę praw  pracowniczych, a w szczególności pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w placówkach.

Zarząd Sekcji

Cały rok

Udział w pracach Oddziału w tym  przy obchodach święta KEN.

Zarząd Sekcji

     
     
     
     
 

Sekcja Administracji i Obsługi

zaprasza

kierowników administracyjno-gospodarczych oraz przedstawiciela pracowników obsługi

na spotkanie

22 listopada 2016 roku, o godz. 1500

w siedzibie Oddziału

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24

Zespół Szkół nr 37 

Każdy uczestnik spotkania otrzyma materiały

 

 

Wycieczka Góry Świętokrzyskie 19-21.06.2015 r.

organizowana przez Sekcję PAiO

Program

Wyjazd 19.06.2015 ok. godz. 14:00 /piątek/

Zwiedzanie Kielc / wieczorny spacer po Kielcach;  można obejrzeć:  pomnik dzika, Al. Gwiazd, Pałac Biskupów Krakowskich, Park Staszica, Kadzielnia –kamieniołom/ . Kolacja. Nocleg.

20.06.2015 / sobota/

Śniadanie. Jaskini Raj – podobno najpiękniejsza jaskinia w Polsce. Święta Katarzyna / kościół i klasztor bernardynek, Kapliczka Żeromskiego, źródełko Św. Franciszka/. Osada średniowieczna w Hucie Szklanej – rekonstrukcja średniowiecznej wsi /spotkanie z osadnikami :  tkaczką, garncarzem, rymarzem, cieślą, zielarką , cieślą, kowalem/. Św.  Krzyż – zespół klasztorny, Kaplica Oleśnickich z relikwiami Krzyża świętego, Krypty, Muzeum Misyjne Ojców Oblatów,  platforma widokowa na gołoborza. Obiadokolacja. Ognisko. Nocleg

21.06.2015 r. / niedziela/

Śniadanie Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – zwiedzanie ruin ogromnego zamku /rezydencja magnacka z XVII w./ Kurozwęki w krainie świętokrzyskich bizonów  – pałac Popielów z XIV / kaplica, sala balowa, lochy, piwnice/, safari bizon zwiedzanie hodowli bizonów i związane z tym atrakcje.

Jeżeli czas pozwoli to czas wolny w Sandomierzu lub zwiedzenie parku ewentualnie zamku w Baranowie Sandomierskim. Powrót do Warszawy ok. godz.19-tej.

Koszt wycieczki ok. 345,00 zł /osoba  / pełnopłatny. Dofinansowanie dla członka ZNP około30%.

UWAGA : Koleżanki i Koledzy korzystający z dopłaty do wycieczki do Wiednia nie otrzymują dofinansowania po raz drugi./

Zapisy z wpłatą 100 zł przyjmujemy do dnia 25 maja 2015 r. w  biurze Oddziału ZNP Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24. Pozostałą część kwoty do zapłaty należy uzupełnić do dnia 10.06.2015 r.

Cena obejmuje : 2x nocleg / pokoje z łazienkami /, 2x śniadanie, 2x obiadokolację, transport, ognisko, ubezpieczenie, bilety wstępu, usługę przewodnika, opłaty za parking.

Dodatkowe koszty ponoszone przez uczestników  : obiad w dniu 21.06.15 r., ewentualny wjazd na św. Krzyż wozem / ok.12 zł osoba/

 

 

PLAN PRACY SEKCJI ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

KADENCJA 2010 – 2014

TERMIN REALIZACJI

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

cała kadencja

Podjęcie działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników   administracji i obsługi, w tym:- uzyskania zapisu o   stałym wzroście płac w oparciu o podany wskaźnik inflacji,- gwarancji corocznego   wzrostu  wynagrodzeń pozwalającego na   zmniejszenie różnic w dochodach placówek oświatowych w stosunku do   pozostałych jednostek samorządu terytorialnego

Zarząd Sekcji

Kowalczyk Elżbieta

Bałda-Kuc Anna

Bartosińska Irena

Jędrzejewski Arkadiusz

Karwowska Anna

Kozłowska Małgorzata

Mika Agnieszka

Simlat Wojciech

Szeligowska Agnieszka

Truszkowska Irena

 Żebrowska Ewa

2010-2011

Zgłoszenie do Biura Edukacji m.st.   Warszawy zmian do wytycznych do organizacji roku szkolnego szkoły – w   zakresie przeliczania etatów administracji i obsługi – przekazanie większych   kompetencji w gestii dyrektora

Zarząd Sekcji

Zarząd / co 2 miesiące

Sekcja/ raz do roku

Spotkania członków sekcji i omówienie   bieżącej sytuacji w placówkach i ogniskach Związku

Zarząd Sekcji

cała kadencja

Przeprowadzenie działań mających na celu   zwiększenie liczby członków Związku wśród administracji i obsługi w   placówkach poprzez działania popularyzujące i promujące, w tym:

 –   przybliżanie realnych działań prowadzonych przez przez Sekcje jak i Związek w   ogóle,

– organizacje spotkań integrujących   środowisko w ramach Związku

Zarząd Sekcji

cała kadencja

Zacieśnianie współpracy między ogniskami   placówek

Zarząd Sekcji

 

cała kadencja

Występowanie do Zarządu Oddziału z   inicjatywami mającymi na celu ochronę praw    pracowniczych, a w szczególności pracowników niepedagogicznych,   zatrudnionych w placówkach

Zarząd Sekcji

2010-2011

Podjęcie działań mających na celu   utworzenie ogólnowarszawskiej reprezentacji Związku w celu zwiększenia   efektywności i uskutecznienia postulatów w rozmowach z przedstawicielami   samorządu terytorialnego na szczeblu   miasta stołecznego Warszawa

Zarząd Sekcji

cała kadencja

Udział w pracach Oddziału na rzecz akcji   charytatywnych

Zarząd Sekcji

raz do roku

Udział i współpraca z Zarządem przy   obchodach święta KEN

Zarząd Sekcji