Kadencja 2024-2029

Anna Rzepko– prezes Oddziału

Zarząd Oddziału

Dorota Lesiak – wiceprezes – Praga-Południe

Marianna Tomasiak – wiceprezes Wesoła

Teresa Wiśnicka – wiceprezes – Praga Południe

Aleksandra Szayer  – przewodnicząca Sekcji Administracji i Obsługi

Bernadetta Gierczycka – przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów

Katarzyna Antczak  – Szkoła Podstawowa nr 138

Agnieszka Borzym – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7

Maria Czyżewska – Szkoła Podstawowa nr 174

Małgorzata Drozd  – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

Małgorzata Fronczak – Szkoła Podstawowa nr 204

Anna Korona – Szkoła Podstawowa nr 140

Małgorzata Polkowska – Zespół Szkół nr 21

Joanna Radomyska  – Szkła Podstawowa nr 172

Agnieszka Soszyńska – Szkoła Podstawowa nr 255

Alina Staniszewska – Szkoła Podstawowa nr 120

Katarzyna Suska – XXV Liceum Ogólnokształcące

Jolanta Szewczyk  – XXXV Liceum Ogólnokształcące

Katarzyna Utkowska – Szkoła Podstawowa nr 279

Karolina Wołoszyn – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

Bronisława Zagrodzka-Kobierzycka  – księgowa Oddziału

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Ewa Cybulska – przewodnicząca

Elżbieta Kowalczyk

Kamila Załuska 

Prezydium Zarządu Oddziału

Anna Rzepko– prezes Oddziału

Marianna Tomasiak–  wiceprezes Wesoła

Dorota Lesiak– wiceprezes – Praga Południe

Teresa Wiśnicka – wiceprezes – Praga Południe

Aleksandra Szayer  – przewodnicząca Sekcji Administracji i Obsługi

Bernadetta Gierczycka – przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów

Agnieszka Soszyńska  – Szkoła Podstawowa nr 255

Katarzyna Suska – XXV Liceum Ogólnokształcące

Jolanta Szewczyk  – XXXV Liceum Ogólnokształcące