Kadencja 2019-2024

Zarząd Oddziału

Ewa Skolimowska– prezes Oddziału

Katarzyna Borkowska  – wiceprezes – Wawer

Dorota Lesiak – wiceprezes – Praga Południe

Anna Rzepko – wiceprezes – Wawer

Teresa Wiśnicka – wiceprezes – Praga Południe

Krystyna Kamykowska  – przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów

Elżbieta Kowalczyk  – przewodnicząca Sekcji Administracji i Obsługi

Joanna Bieńkowska-Terlecka  – Szkoła Podstawowa nr 279

Anna Cieplewicz  – Szkoła Podstawowa nr 375

Maria Czyżewska – Szkoła Podstawowa nr 174

Małgorzata Drozd  – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

Grażyna Kurowska – Przedszkole Integracyjne nr 86

Zofia Idzikowska  – członek zarządu

Anna Korona – Szkoła Podstawowa nr 140

Małgorzata Polkowska – Zespół Szkół nr 21

Renata Nogała  – Zespół Szkół nr 12

Alina Staniszewska – Szkoła Podstawowa nr 120

Agnieszka Soszyńska – Szkoła Podstawowa nr 255

Jolanta Szewczyk  – Szkoła Podstawowa nr 120

Marianna Tomasiak – Szkoła Podstawowa nr 173

Bronisława Zagrodzka-Kobierzycka  – księgowa Oddziału

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Fronczak Małgorzata   – przewodnicząca

  

Prezydium Zarządu Oddziału

Ewa Skolimowska– prezes Oddziału

Katarzyna Borkowska  – wiceprezes – Wawer

Dorota Lesiak – wiceprezes – Praga Południe

Anna Rzepko – wiceprezes – Wawer

Teresa Wiśnicka – wiceprezes – Praga Południe

Krystyna Kamykowska  – przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów

Elżbieta Kowalczyk  – przewodnicząca Sekcji Administracji i Obsługi

Anna Cieplewicz – Szkoła Podstawowa nr 375

Agnieszka Soszyńska  – Szkoła Podstawowa nr 255

Marianna Tomasiak–  Szkoła Podstawowa nr 173

 

Koordynator Oddziałowej Społecznej Inspekcji Pracy

Wiśnicka Teresa – Przedszkole nr 54