KMN

Zarząd KLUBU MŁODEGO NAUCZYCIELA Oddział Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła

Joanna Bieńkowska-Terlecka -Przewodnicząca

Katarzyna Pierzchała

Ireneusz Romańczuk

 

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA

ZAPRASZA NA SPOTKANIE

ZWIĄZKOWE KOŁO RATUNKOWE

czyli jak nie utonąć w gąszczu przepisów

22 listopada 2016r. godz. 15:00

Zespół Szkół nr 37

AL. Stanów Zjednoczonych 24


KONFERENCJA DLA PREZESÓW OGNISK, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zarząd Oddziału ZNP Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła oraz Oddziałowy Klub Młodego Nauczyciela organizują konferencję skierowaną do prezesów Ognisk, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, członków ZNP na temat: „ŚRODOWISKO SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZE WOBEC ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI I ŚWIATA WIRTUALNEGO”.

Planowany termin konferencji to 13 kwietnia 2015 roku godzina 13.00 w budynku DBFO, ul. Grochowska 262 (róg ul. Podskarbińskiej). Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły i rodziny.

Prowadzący: prof. dr hab. Józef Bednarek, dr Anna Andrzejewska

Konferencję Patronatem Honorowym obejmują:

Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak

oraz

Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga-Południe Pan Tomasz Kucharski

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektronicznąlub telefonicznie.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA Oddział Warszawa Śródmieście i Oddział Warszawa Praga Południe Rembertów Wawer Wesoła

ZAPRASZA MŁODYCH NAUCZYCIELI

na szkolenie z Asertywności -„Asertywności mój  sposób na dobre relacje z innymi“

które  odbędzie się 25.11.2014 roku o godz.17

miejsce: Oddział ZNP Warszawa Praga-Południe,
Al. Stanów Zjednoczonych 24

Dzień otwarty w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Praga-Południe Rembertów Wawer Wesoła

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA

Zaprasza WSZYSTKICH młodych nauczycieli

na spotkanie

24 września 2013r. godz. 15:00

w  siedzibie Oddziału ZNP

 Zespół Szkół nr 37

al. Stanów Zjednoczonych 24

        Jeśli chcesz po prostu porozmawiać o swoich problemach związanych z pracą nauczyciela, zasięgnąć porady lub wymienić się doświadczeniami z innymi młodymi nauczycielami –
Przyjdź!

Zaproś też swoich znajomych nauczycieli!!!

Pod adresami: [email protected] lub  [email protected]

należy potwierdzić swoją obecność do niedzieli,

a pod nr tel. 22 671 73 35 do piątku do godz. 15:00

Klub Młodego Nauczyciela

Paulina Chmielewska – przewodnicząca Klubu Młodego Nauczyciela

Joanna Bieńkowska-Terlecka – Zarząd Klubu Młodego Nauczyciela

Kolejne spotkanie KLM w Zarządzie Głównym

I Warszawskie Forum Młodych Nauczycieli, które obyło się w listopadzie z inicjatywy naszego KMN zapoczątkowało spotkania młodych nauczycieli z Warszawy w Zarządzie Głównym ZNP.

Do tego czasu nasz Klub był jedynym działającym w Oddziałach w Warszawie Klubem Młodego Nauczyciela i jednym z niewielu na Mazowszu. Dzięki wsparciu i pomocy Wiceprezesa Zarządu Głównego Grzegorza Gruchlika  Forumowiczom z Warszawy udostępniono w budynku ZG pomieszczenie, gdzie będą się spotykać.

Na 10 stycznia 2013 roku zaplanowano kolejne spotkanie młodych nauczycieli z Warszawy. Głównym celem tego spotkania jest założenie Warszawskiego Klubu Młodego Nauczyciela

I Warszawskie Forum Młodych Nauczycieli

Klub Młodego Nauczyciela Oddziału ZNP Praga-Południe Rembertów Wawer Wesoła przy współudziale Zarządu Głównego ZNP oraz Mazowieckiego Ogręgu ZNP organizuje w dniach 17-18 listopada 2012r. w Warszawie, siedzibie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego ul. Smulikowskiego 6/8

I Warszawskie Forum Młodych Nauczycieli

pod hasłem Moja pierwsza praca – praca w szkole

Na uczestników czeka wiele atrakcji, ciekawych spotkań, dyskusji i niezapomnianych wrażeń.

Program przewiduje:

Spotkanie z aktywem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz redaktorem naczelnym „Głosu Nauczycielskiego”  – dyskusja na temat: Dlaczego warto wstąpić do związku zawodowego? Uzwiązkowienie młodych nauczycieli, rola związków zawodowych w życiu zawodowym młodego nauczyciela oraz  Praca w szkole: obciach czy prestiż?   Autorytet zawodu Nauczyciela;

  Udział w warsztatach: „Osobowościowe uprzedzenia i ograniczenia w tworzeniu relacji z uczniem”;

Wykład połączony z dyskusją o nowoczesnych technologiach i sposobach ich wykorzystania w pracy związkowej;

Teatr oraz emocjonująca wycieczka po Warszawie jakiej nie znacie;

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przyjmujemy obecnie tylko zgłoszenia na listę rezerwową. Oto karta zgłoszeniowa:
Karta zgłoszenia uczestnika – rezerwowa

Dokształcamy się

Oddział ZNP Warszawa Praga-Południe Rembertów Wawer Wesoła, Klub Młodego Nauczyciela oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowali 25 września 2012 roku dla młodych nauczycieli szkolenie na temat “Jak opracować i wdrożyć innowację pedagogiczną?”. Celem szkolenia było uporządkowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności nauczycieli w zakresie tworzenia, a także wdrażania innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych.

Każdy uczestnik otrzymał materiały oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Prezes Sławomir Broniarz i wiceprezes Grzegorz Gruchlik z wizytą w naszym Oddziale

30 czerwca 2012

26 czerwca 2012roku odbyło się w Oddziale ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Klub Młodego Nauczyciela. Swoją obecnością zaszczycili nas Prezes Zarządu Głównego ZNP Kol.Sławomir Broniarz oraz wiceprezes Kol. Grzegorz Gruchlik.

Prezes Broniarz odniósł się m.in. do wyników ankiety, która została przeprowadzona wśród pracowników oświaty, a dotyczyła zmian proponowanych przez samorządy w Karcie Nauczyciela. Decyzję o ewentualnej akcji protestacyjnej Zarząd Główny ZNP podejmie wtedy, gdy samorządowe propozycje zmian w Karcie Nauczyciela lub ustawie oświatowej poparte zostaną przez rząd lub przyjmą formę projektu aktów prawnych.

Rozmowy ministerstwa ze związkami zawodowymi w sprawie Karty Nauczyciela zaplanowane są na 16 lipca 2012 roku.

Prezes Broniarz zaniepokojony jest także zbyt małym zainteresowaniem młodych nauczycieli sprawmi dotyczącymi statusu zawodowego. Przedstawił tylko niektóre zagrożenia, jakie czyhają na osoby z małym stażem lub dopiero rozpoczynające pracę.

Niepokoje te potwierdziła w swojej wypowiedzi Kol. Zofia Idzikowska prezes Oddziału.

Na zkończenie spotkania Kol. Joasia Bieńkowska-Terlecka przedstawiła plan pracy Klubu Młodego Nauczyciela na przyszły rok szkolny.