Sekcja WP

Sekcja Wychowania Przedszkolnego

Małogorzata Szlupowicz – przewodnicząca Sekcji Wychowania Przedszkolnego

Zakończyła się kolejna edycja przeglądu “Mała Rewia Mody Dziecięcej”

W poniedziałkowe popołudnie w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe odbył się finał V Jubileuszowego Przeglądu Mała Rewia Mody Dziecięcej. W tym roku Honorowy Patronat nad Przeglądem objął Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Pan Tomasz Kucharski.

Prezes Oddziału ZNP Pani Zofia Idzikowska przywitała przybyłych na pokaz gości, wśród których znaleźli się: Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe Pan Marcin Kluś, przedstawiciele Wydziałów Oświaty Dzielnic: Praga-Południe Rembertów Wawer, długoletni doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego: Pani Irena Łyżczarz oraz Krystyna Aniszewska, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, a przede wszystkim dzieci z przedszkoli i szkół, a także nasi sympatycy. 

  Przegląd przebiega zawsze dwuetapowo: w pierwszej fazie spośród wszystkich zdjęć, które napłynęły do nas komisja wybrała najbardziej atrakcyjne propozycje strojów dziecięcych. W tym roku wpłynęło 103 projekty ubiorów z 20 placówek naszych dzielnic. Były to Przedszkola nr: 48, 51, 54, 73, 85, 89, 158, 166, 178, 179, 218, 264, 296, 338, 370, 380, 397, 407, 411, Szkoła Podstawowa nr 255.

Większość z nich w swoim wyrazie charakteryzowała się wyjątkowością. Komisja miała problem z wyborem tych najciekawszych. Po długiej dyskusji zakwalifikowano 41 kreacji wyróżniających się pomysłowością, elegancją, wykonaniem w czterech kategoriach: moda codzienna, moda karnawałowa, moda awangardowa i moda wizytowa.

Chociaż sam udział w pokazie finałowym to już zwycięstwo, to jednak postanowiono jeszcze spośród wszystkich występujących dzieci wybrać  Miss i Mistera finałowego pokazu, a także po jednym najatrakcyjniejszym z zaprezentowanym przez dzieci strojów oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii.

Miss i Misterem pokazu została wybrana para dzieci prezentująca strój „Władcy Lasu” wykonany z darów jesieni, czyli liści, szyszek, żołędzi.

Jubileuszowy pokaz uświetnił występ zespołu dziecięcego „Fasolinki”.

Szczególne podziękowanie kierujemy dla naszych sponsorów.

Dziękujemy Pani Agnieszce Czerniawskiej oraz firmie Prymus za ufundowanie nagród dla uczestników V Przeglądu Mała Rewia Mody Dziecięcej.

Dziękuję rodzicom, dzieciom oraz nauczycielom za wysiłek jaki wszyscy włożyliście w przygotowanie dzieci do Przeglądu.

Bardzo dziękuję koleżankom za pomoc w organizacji przedsięwzięcia: Madzi Szlupowicz, Paulinie Chmielewskiej, Kasi Smułkowskiej, Justynie Ślusarczyk, Eli Wójcickiej, Marioli Koniecznej, Basi Woźniak, Teresie Wiśnickiej, Joli Mizerskiej, Agnieszce Krysiak, Joli Zaluskiej-Podlasek.

Dorota Lesiak

Koordynator Projektu

V Przegląd Mała Rewia Mody Dziecięcej

Sekcja Wychowania Przedszkolnego już po raz V organizuje dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w wieku 3-7 lat  „Małą Rewię Mody Dziecięcej”.  Poniżej prezentujemy szczegółowy regulamin udziału dzieci w przeglądzie wraz z kartą uczestnika

REGULAMIN V PRZEGLĄDU Mała Rewia Mody Dziecięcej

KARTA UCZESTNIKA V Przeglądu Mała Rewia Mody Dziecięcej

Plan pracy Sekcji na rok szkolny 2012/2013

Lp.

Temat

Sposoby   realizacji

Termin

1.

Kontynuacja wydawania   Biuletynu związkowego Współredagowanie, oprawa   graficzna, przygotowanie materiałów do druku     Na bieżąco

2.

Uczestnictwo
w pracach Oddziału
Szkolenia, konferencje,   seminaria, zebrania dla nauczycieli Według harmonogramu

3.

Imprezy przedszkolne Udział w jubileuszach,   nadaniach nazwy przedszkolom, innych okazjonalnych uroczystościach Na bieżąco

4.

Realizacja zadań Zarządu Oddziału Pomoc w wykonywaniu zadań wynikających z rocznego planu Zarządu Oddziału  Na bieżąco

5.

Wycieczka Zwiedzanie pomieszczeń Pałacu Prezydenckiego w Warszawie Kwiecień – maj

6.

Promocja placówek przedszkolnych
w Biuletynie
Zamieszczanie w kolejnych wydaniach  Biuletynu materiałów edukacyjnych oraz promujących placówki przedszkolne Na bieżąco

7.

V Przegląd „Mała  Rewia Mody Dziecięcej” pod hasłem  ,,Ubierz dziecko modnie i wygodnie” Zorganizowanie pokazu mody dziecięcej, występy artystyczne dzieci, pozyskanie sponsorów, przygotowanie dekoracji i dyplomów  Grudzień

8.

Szkolenia dla
nauczycieli przedszkoli
Według zainteresowań nauczycieli przedszkoli Na bieżąco