Do Strajkujących Nauczycieli Pracowników Niepedagogicznych

26 lipca 2019

Koleżanki i Koledzy

Napływają do mnie bardzo szczegółowe pytania związane ze Strajkiem. To są trudne pytania ponieważ bardzo często należy w nich odczytywać nadzieję na pozytywną odpowiedź dla „ interesu”   jednostki.

Na podstawie takich pytań wysłałam do Prezesów Ognisk informację, że „ moim zdaniem „ … itd.

Znalazł się Nauczyciel, który  słusznie  zarzucił mi łamanie reguł. Chylę przed Nim czoło. Nie ma  „moim zdaniem” strajk to całkowite powstrzymanie się od pracy a udział w radzie pedagogicznej klasyfikacja, itd.,itp. to też nasza praca, i to ta o której społeczeństwo wie chce wiedzieć.

Odpowiedzialnie informuję, że w przeważającej części rad pedagogicznych narasta świadomość, rangi naszego protestu.

Nie chcą przerywać strajku. Mamy wsparcie rodziców, którzy przynoszą dla strajkujących owoce, ciasta, dobre słowo itp.

Pamiętajmy, że naszym obowiązkiem jest nauczyć polityków – wszystkich i z lewa i z prawa, szacunku dla zawodu Nauczyciel i jednocześnie, misyjność tego zawodu przerzucić w głównej mierze na polityków. Niech  oni odpowiadają za misje edukacji, a my będziemy ją uprawiać.

Zofia Idzikowska

Prezes Oddziału ZNP

 

Przebieg strajku w dni wolne od zajęć

Oznacza to, że w czasie przerwy świątecznej, czyli dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, strajkujący pracownicy również przychodzą na teren szkoły (placówki, przedszkola) i podpisują listę strajkową, jeśli wyrażają wolę kontynuowania udziału w strajku. Dopuszczalne jest w te dni ustalenie przez komitet strajkowy wspólnie ze strajkującymi innych, niż wynikające z planu zajęć, godzin przebywania na terenie szkoły (przedszkola, placówki). Wynika to z faktu, że w czasie strajku pracownicy strajkujący nie świadczą pracy, zatem nie obowiązują ich polecenia dyrektora w tym dotyczące czasu pracy.

Briefing prezesa ZNP

Odpowiadając na apel Premier zgłoszony wczoraj na konferencji prasowej w sprawie kolejnego spotkania z przedstawicielami związków zawodowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z listem do Pani Premier wyrażając gotowość do tego spotkania, a jednocześnie prosząc w tym piśmie o to, aby Pani Premier zechciała przedstawić nowe propozycje dla środowiska nauczycielskiego, bowiem tylko w takim przypadku to spotkanie ma jakikolwiek sens.

Prezes ZNP podkreślił, że strona związkowa oczekuje na nowe otwarcie. Jednak na stole musi znaleźć się coś więcej niż dotychczasowe porozumienie podpisane z „Solidarnością”, bowiem takiego porozumienia strona związkowa nie podpisze.

 Sławomir Broniarz zapowiedział, że zgodnie z uchwałą Prezydium ZG ZNP powołany zostanie Fundusz Strajkowy. Na Fundusz składać się będą wyłącznie środki społeczne, zebrane w ramach zbiórki prowadzonej przez komitet obywatelski. Celem Funduszu jest wsparcie tych, którzy na trwającym strajku najwięcej stracą finansowo. Szczegóły zaprezentowane zostaną na konferencji prasowej o godz. 12.30 w Centrum Nauki Kopernik.

Prezes ZNP wyraził gorące podziękowania za społeczny odbiór akcji, za zrozumienie, liczne dowody sympatii i wyrazy poparcia. Szczególne podziękowania skierował do strajkujących:

Po raz kolejny chciałbym podziękować wszystkim strajkującym i stwierdzić, że ten kolejny dzień strajku, kolejny dzień egzaminów jest także kolejnym dniem próby. Niczego nie wygaszamy, niczego nie hamujemy, apelujemy o to, abyśmy byli razem, abyśmy we wspólnym, skonsolidowanym działaniu pokazali, że wartością nadrzędną jest godność zawodu nauczycielskiego, jest także troska o jakość, jest także troska o naszych uczniów, absolwentów, tych, którzy są naszymi podopiecznymi.

Jednocześnie poinformował o antynauczycielskich i antystrajkowych działaniach kuratoriów oświaty, zbierających w szkołach informacje o liczbie pracowników, którzy przyłączyli się do protestu oraz żądających dostarczenia imiennych list strajkujących. Są to działania niezgodne z obowiązującym prawem i noszące znamiona mobbingu, szykan i próby zastraszania środowiska, dlatego ZNP wzywa do zaprzestania tych działań.