Prezes Sławomir Broniarz i wiceprezes Grzegorz Gruchlik z wizytą w naszym Oddziale

30 czerwiec 2012

26 czerwca 2012roku odbyło się w Oddziale ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Klub Młodego Nauczyciela. Swoją obecnością zaszczycili nas Prezes Zarządu Głównego ZNP Kol.Sławomir Broniarz oraz wiceprezes Kol. Grzegorz Gruchlik.

Prezes Broniarz odniósł się m.in. do wyników ankiety, która została przeprowadzona wśród pracowników oświaty, a dotyczyła zmian proponowanych przez samorządy w Karcie Nauczyciela. Decyzję o ewentualnej akcji protestacyjnej Zarząd Główny ZNP podejmie wtedy, gdy samorządowe propozycje zmian w Karcie Nauczyciela lub ustawie oświatowej poparte zostaną przez rząd lub przyjmą formę projektu aktów prawnych.

Rozmowy ministerstwa ze związkami zawodowymi w sprawie Karty Nauczyciela zaplanowane są na 16 lipca 2012 roku.

Prezes Broniarz zaniepokojony jest także zbyt małym zainteresowaniem młodych nauczycieli sprawami dotyczącymi statusu zawodowego. Przedstawił tylko niektóre zagrożenia, jakie czyhają na osoby z małym stażem lub dopiero rozpoczynające pracę.

Niepokoje te potwierdziła w swojej wypowiedzi Kol. Zofia Idzikowska prezes Oddziału.

Na zkończenie spotkania Kol. Joasia Bieńkowska-Terlecka przedstawiła plan pracy Klubu Młodego Nauczyciela na przyszły rok szkolny.