WAŻNE: Kontynuujemy strajk!

26 lipca 2019

WAŻNE: Kontynuujemy strajk!

Uchwała Prezydium ZG ZNP z 12.04.2019 ws. kontynuowania strajku!

Prezydium ZG ZNP postanawia:

  • Kontynuować strajk prowadzony w ramach sporu zbiorowego, zainicjowany 10 stycznia br.
  • Wystąpić do premiera z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie rozmów z ZNP z udziałem zewnętrznego mediatora.

Przypominamy także, że nasz strajk w placówkach, w których w referendach większość pracowników opowiedziała się za akcją strajkową, jest całkowicie legalny i nikt nie ma prawa pociągnąć nas z tego tytułu do jakiejkolwiek odpowiedzialności.

W związku z powyższym jeżeli ktokolwiek, w jakikolwiek sposób przeszkadza lub zniechęca do podjęcia strajku podlega karze zgodnie z artykułem 26 Ustawy i sporach zbiorowych Art. 26 Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją: 1)Przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, 2)Nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Koleżanki, Koledzy

Nauczyciele, pracownicy Administracji i Obsługi

8.04.2019 r. przystąpiliśmy do Wielkiego Strajku Oświatowego. W naszym Oddziale Strajk wyglądał następująco:

          8.04.2019 24.04.2019
Placówka Liczba uprawnionych Liczba strajkujących Co stanowi % Liczba strajkujących Co stanowi %
Przedszkola 51 49 96 41 80
Szkoły podst. 35 35 100 33 94
Ponadpodst. 9 9 100 7 71
Zespoły szkół, MOS, MOW itp. 26 26 100 20 77

Pokazaliśmy determinację, siłę oraz wolę walki. Dziękuję wszystkim biorącym udział w Strajku za prospołeczną postawę, za zawodową solidarność. Szczególne podziękowanie składam Prezesom Ognisk oraz Przewodniczącym Komitetów Strajkowych. Przekażcie, proszę, podziękowanie Rodzicom Waszych uczniów, ale także samym uczniom, szczególnie w Szkołach ponadgimnazjalnych. Przekażcie podziękowanie tym dyrektorom, którzy nie mogąc uczestniczyć w strajku wspierali Was dobrym słowem.

Historia nie zna tak doniosłego, słusznego protestu Nauczycieli. Wytrzymaliśmy 3 tygodnie – 19 dni, w tym 14 roboczych.

Niestety, Rząd pozostał głuchy na nasze żądania a deklarując dialog stosował żenujący dyktujący monolog. W zamian za spełnienie naszych postulatów Premier Morawiecki zaproponował Okrągły Stół  – My jednak wolimy aby nam zaproponował Stół ZASTAWIONY.

Okrągły Stół dla Oświaty w 2008 r. na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego zwołał śp. Prezydent Lech Kaczyński i to On wówczas powiedział, że praca Nauczyciela jest wyjątkowo złożona, i że On jako Prezydent nie pozwoli na zwiększenie Nauczycielom tzw. godzin „tablicowych” i stwierdził, że wynagrodzenia Nauczycieli muszą być porównywalne do płac w gospodarce.

W sukurs obecnemu Rządowi, niestety, przyszli Ci, którzy z różnych powodów nie wzięli udziału w Strajku,      ale także „władze” Związku zawodowego „Solidarność”, który podpisał z Rządem porozumienie.

Ale my czujemy się coraz bardziej razem. Wiemy, że z taką siłą, z siłą zjednoczenia ludzi żaden rząd nie wygra.

Nie przerywamy Protestu.

Jedynie zawiesiliśmy strajk. Uczyniliśmy to w poczuciu odpowiedzialności w trosce o naszych uczniów. Nie mogliśmy pozwolić aby Nauczycieli zastąpiła uchwalona w pośpiechu specustawa. Ocena pracy ucznia to nie średnia arytmetyczna i tej oceny może dokonać wyłącznie Nauczyciel.

Zawiesiliśmy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku!

Bądźmy gotowi na wrzesień!

Ze związkowym pozdrowieniem

Prezes Oddziału

Zofia Idzikowska

Manifestacja przed MEN-em

23 kwietnia o godz. 11 przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej na Al. Szucha odbędzie się ogólnopolska manifestacja. Wszystkich chcących wyrazić swoje poparcie serdecznie zapraszamy!

Tego samego dnia, o godz. 13 rozpocznie się posiedzenie Prezydium ZG ZNP, które podejmie decyzję co do dalszego przebiegu strajku.

 

grzywnie albo karze ograniczenia wolności.